Парламентът прие на първо четене промени в Закона за кредитните институции

121 депутати подкрепиха задължителното гласуване.

Въвежда се задължение за банките, които ще трябва да предоставят на БНБ информация, в случаите, когато са им станали известни обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно влияние на лицата, които пряко или непряко притежават над 50% капитала на дружество, предаде БНР.

Промяната бе приета на първо четене на Закона за кредитните институции. Депутатите от БСП и ДПС заявиха, че ще подкрепят отделни текстове и ще направят допълнителни предложения между двете четения на Закона.

Предвижда се допълнително условие за представяне на данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна процедура. Промените включват нови разпоредби за създаване на правен механизъм и за въвеждане на препоръките на Европейския банков орган. Депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова посочи:

"Ще доведат до повишаване на изискванията при лицензирането на банки, изследването на свързаните лица при кредитирането от банки, за да не се повтарят случаи от преди няколко години, които разтърсиха държавата. Говоря за случая КТБ."

Депутатът от БСП Румен Гечев е на мнение, че парламентът избързва с промените:

"И ние сме съгласни, че трябва да има сериозна преработка на текстовете, защото първият риск е наистина да се даде прекалено голяма власт на отделните подуправители на БНБ и да се намали отговорността на Управителния съвет. Ние около КТБ имахме много сериозни проблеми с това, че определени членове на Управителния съвет на БНБ казаха, че не са чули, не са видели, не са знаели какво става в Банковия надзор. Ние искаме да се промени законът, а в този си вид той не е променен."

А заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Йордан Цонев обясни, че законът се нуждае от преработка:

"Основното ни несъгласие е принципно. Това, което Европа приема, това трябва да приемаме и ние, и в сроковете, в които Европа го иска".

Управляващите приеха предложението на БСП в дневния ред на Народното събрание да влязат промени в Търговския закон. С тях се цели да се даде възможност работниците да започват сами процедура по несъстоятелност за гарантиране получаването на техните заплати при евентуален фалит на работодателя. Депутатът от "БСП за България" Крум Зарков обоснова искането:

"Все още е възможно недобросъвестен работодател да прехвърли своите дялове или фирма на трето лице, което е очевидно неплатежоспособно, и по този начин да ощети, както кредиторите, така и работниците в своето предприятие или фирма. Остава все още запушен достъпът до Фонда за гарантиране на вземането на този тип задължения, защото по Закона трябва да започне процедура по несъстоятелност. По най-различни причини тя не започва навреме, въпреки че работодателят е изпаднал в затруднения и има такова задължение."

Коментари

Задължително поле