Парламентът прие промени в Закона за вероизповеданията

С приетите от парламента текстове се спира вторичното разграбване на КТБ.

Парламентът прие промени в Закона за вероизповеданията на второ четене.

Държавата предоставя на Българската православна църква – Българска патриаршия и регистрираните вероизповедания държавна субсидия на базата на резултатите от самоопределилите се лица към съответното вероизповедание при преброяването на населението по данни на НСИ.

Разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със Закона за държавния бюджет в зависимост от броя на тези лица. За тези с повече от 1 % от самоопределилите се лица държавната субсидия не може да бъде по-малка от 15 млн. лв.

Предоставянето на държавната субсидия за текущи разходи се извършва от Дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет чрез трансфери на бюджетни средства по специални целеви сметки за текущи разходи на централните ръководства на вероизповеданията на четири части: до 30 април, до 30 юни, 30 септември и 20 декември.

Съгласно текстовете Дирекция „Вероизповедания“ на МС ще създаде публичен регистър, в който ще бъдат вписани молитвените домове, храмовете и манастирите. Вероизповеданията ще предоставят ежегодно до края на месец февруари на Дирекция „Вероизповедания“ на МС списък на молитвените домове, храмовете, и манастирите, предназначени за публични религиозни обреди.

Депутатите решиха вероизповеданията да не могат да използват технически средства или звукови устройства, служещи за увеличаване на силата на звука, освен при провеждане на обществени прояви, празници и чествания.

Вероизповеданията ще могат да предоставят на държавни и местни органи становища, препоръки, доклади, проучвания по въпроси от значение за религиозните общности. Отхвърлени бяха голяма част от предложенията на „Обединени патриоти“.

Сред отхвърлените предложения бяха 300 души да бъде минималният праг за регистрация на религиозна общност, както и задължението всяко вероизповедание да има българския флаг.

Коментари

Задължително поле