Парламентът ще разгледа промени в Закона за акцизите и данъчните складове на второ четене

Народните представители ще разгледат промени в Закона за акцизите и данъчните складове на второ четене. Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание.

Предвижда се промяна в акцизната ставка на цигарите, като специфичният акциз ще бъде увеличен от 70 на 101 лева на 1000 къса. От 1 януари 2017 година пропорционалният акциз ще стане 27 на 100 от продажната цена, а от 1 януари 2018 година- 28 на 100 от продажната цена.

Според промените лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ се наказва с глоба за физическо лице не по-малка от 1000 лева при първо нарушение, а при повторно с не по-малко от 2000 лева. Юридическите лица и едноличните търговци се наказват с имуществена санкция не по-малка от 2000 лева, а при повторно нарушение с не по-малко от 4000 лева.

Народните представители ще гласуват на второ четене и промени в Закона за семейните помощи. Предлага се размерът на месечната добавка за деца да не може да бъде по-малък от 70 на 100 от месечния размер на минималната работна заплата за страната за съответната година.

Коментари

Задължително поле