Пет мобилни кабинета ще преглеждат в Сливенска област

Пет мобилни лекарски кабинета са предоставени чрез РЗИ безвъзмездно на Сливенска област, със заповед на министъра на здравеопазването, съобщиха от областната администрация.

Два от кабинетите са педиатрични, по един – акушеро-гинекологичен, имунизационен и флуорографски. В тях лекари-специалисти ще извършват профилактични прегледи и имунизации до 5 ноември в районите на областта, където има по-големи групи лица със затруднен достъп до здравеопазване и неосигурени лица от ромски произход.

По наблюдение на РЗИ, здравни медиатори и неправителствени организации, затруднени в достъпа до медицинска помощ са общности в гр. Котел, гр. Шивачево, селата Тополчане, Селиминово, Самуилово, Сборище, Съдиево, Коньово.

Уязвими групи са установени в селата Градец и Сотиря, в градовете Нова Загора и Шивачево, в сливенския кв. ”Надежда”. Прегледите ще бъдат предшествани от беседи и информационни кампании сред населението, насочени към значението на профилактичните прегледи, имунизациите, храненето и отглеждането на малките деца, предпазването от най-разпространените инфекциозни и хронични незаразни болести и др.

Коментари

Задължително поле