Пловдив глоби собствениците на инсталация за биогаз край Труд

Експерти на РИОСВ-Пловдив и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" извършиха извънредна проверка на инсталацията за биогаз на фирма "Билд Инвест сит" ЕООД край Труд по жалба на инициативен комитет от селото.

Местните жители се оплакват от задушливи миризми и вливане на отпадъчни води в река Пясъчник от централа за производство на електроенергия от биомаса. Екоинспекторите са установили нерегламентирано заустване в реката на отпадъчни води с битово-фекален характер, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение.

При обследването обаче не е установена миризма около обекта и в населеното място - такава е усетена само на територията на самата централа. При проверката са присъствали представители на Инициативния комитет от село Труд, но не са били допуснати до обекта. Според експертите от РИОСВ няма превишаване на нормите за шум и не се използват суровини, които не са разрешени. 

Коментари

Задължително поле