Пловдив с все по-чист въздух

Няма ден с превишение на фините прахови частици от 2 месеца

Качеството на въздуха в Пловдив непрестанно се подобрява и той става все по-чист въпреки огромните тапи по основните пътни артерии на града под тепетата. Поне това показват данните на контролно-измервателна станция "Каменица" за месеците април и май 2017 г., през които няма нито един ден с превишение на фините прахови частици. "Всичко това е в резултат на предприетите от общината мерки", твърди Иван Стоянов, директор на общинско предприятие "Чистота". Според него положителните тенденции личат и от съпоставката за периода 2011-2016 г.

Ако през 2011 г. отчетените стойности на средногодишната концентрация на фини прахови частици от станция "Каменица" е била 63,8 микрограма на кубичен метър, параметрите спадат до 42,3 през 2016 г. - постигнато е намаление от 21,5 микрограма/куб.м. С 21 микрограма/куб.м по-ниска концентрация отчита и измервателната станция на "Баня Старинна", а тенденцията продължава и след преместването й в район "Тракия". Освен концентрацията намалява и броят на дните с превишение на фини прахови частици - на "Каменица" от 160 дни през 2011 г. до 82 дни през 2016 г., а още по-фрапиращите са резултатите на станция "Баня Старинна" от 150 дни през 2011 г. на 43 през 2015 г.

За подобряване на въздуха важна рола има и промяната в поддържане на пътната инфраструктура при зимни условия - вместо инертните материали се използват предимно сол и калциев дихлорид. През 2010 г. е използван 6000 т пясък, а през 2015 г. количеството му спада драстично до рекордно ниски 1,3 т. Инертните материали вече са едва 0,2 % от общото количество материали и те се използват само при крайна необходимост и единствено покрай автобусните спирки.

За намаляване негативното въздействие върху околната среда от комуналните дейности се инвестира в закупуване на приспособления за събиране на твърди битови отпадъци. В периода 2012-2016 г. е извършена цялостна подмяна на храстовите метли с PVC приспособления за ръчно метене, въведено е механизирано отстраняване на праха от уличните площи. "Завишихме многократно дейностите "Машинно миене" и "Машинно метене" според категорията улици. През 2011 г. например машинно метене е извършвано само на улиците от първа категория, а машинно миене - на тези от първа и втора категория, съответно 36 и 12 пъти годишно, а тези от трета категория оставаха извън обхвата на този тип комунални дейности. През 2016 г. улиците I категория са метени машинно 179 пъти, II и III категория - 17 пъти, а 78 пъти - тротоари, паркинги и велоалеи. През същата година машинно миене е извършено 200 пъти на улиците от I категория, 101 пъти - на II категория, 68 пъти - на III категория, и 36 пъти - на велоалеите. До края на 2017 г. се предвижда машинното миене на първокласните улици да достигне 210 пъти", увери директорът на ОП "Чистота" Иван Стоянов.

Според него от значение за по-чистия въздух в Пловдив е и подмяната на техниката с модерни машини с по-голям капацитет. Те позволяват дейности като "Машинно метене с оросяване и миене". За по-ниска запрашеност на пътната инфраструктура важна роля е изиграла подмяната на паважните настилки с асфалтови и изграждането на нови тротоари, твърдят още от ОП "Чистота". За подобряване на екологичната обстановка влияят и мощните залесителни кампании и откриването на нови зелени площи през последните години, допълват от ОП "Паркове и градини".

Коментари

Задължително поле