Повече от 70 деца в област Велико Търново са върнати в образователната система за две години

По инициатива на областния управител проф. д-р Любомира Попова, днес се проведе работна среща на Областен координационен център за функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На срещата присъстваха началникът на Регионалното управление по образование Розалия Личева, представители на общините от област Велико Търново, експерти, председатели на екипите за обхват, представители на ОД на МВР-Велико Търново и на РДСП-Велико Търново. Областният управител откри срещата и каза, че институциите ангажирани с прилагането на механизма работят много добре и резултатите не закъсняват.

От предоставените данни от Регионалното управление по образование стана ясно, че само за последната година върнатите в образователната система ученици са 28, а за последните две те са 50. „За изминалата година заминали за чужбина са 46 ученици, като част от тях са поискали удостоверение за преместване, а друга – не. В информационната система има данни за учениците от предходните години. Общо записаните в училищата са 50 – до миналата година, няма информация за 31, в риск от предходните години са 16, а заминалите ученици за чужбина са 2175.

Отпаднали до началото на тази учебна година са 9, като двама не са открити и за двама няма информация“, съобщи инж. Личева. Екипите са обходили общо домовете на 63 семейства, като 15 от тях са върнати в класните стаи. Предстои да бъдат проверени още 21 адреса.

По време на срещата бяха коментирани и новите момент, които се въвеждат с ПМС № 100 от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Коментари

Задължително поле