Под 3% са незаетите места в ПУ „Паисий Хилендарски”

Най-много свободни позиции има за специалностите „Математика” и „Педагогически науки”

Под 3% са незаетите места в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”  в навечерието на новата академична 2017/2018 година, където след трето класиране са се записали 3052 първокурсници с държавна такса и 325 за платено обучение, съобщи зам.-ректорът на най-големия вуз в града под тепетата проф. д-р Христо Крушков.

Той е горд, че за поредна година пловдивската Алма Матер остава национален лидер в запълването на акредитирания си прием. „На фона на често коментираната демографска криза, която през последните няколко години сериозно рефлектира върху кандидатстването във висшите училища, ПУ „Паисий Хилендарски“ е успял да запази водещото си място сред държавните университети. През изминалата декада Пловдивският университет е единственото държавно висше училище, което запълва почти 100% от обявения си прием по държавна поръчка”, коментира проф. д-р Христо Крушков.

Като университет от класически тип ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага обучение в 6 от общо 9-те области на висшето образование, като местата в задочна форма са почти на 100% заети, а запълването в редовна след трето класиране е 94,23%, но този процент реално е по-висок заради 15-те незаети места за специалността „Актьорство за драматичен театър”, за която изпитите все още предстоят и са насрочени за 11, 12 и 13 септември. В раздел „Хуманитарни науки” има общо 14 свободни места – 7 за магистърските филологически специалности, 6 – „История”, и 1 – „Философия”. При „Социални, стопански и правни науки“ са останали само 5 вакантни места в направление „Политология“. При „Природни науки, математика и информатика“ близо 60% (18 бройки) са незаетите места в специалността „Математика”, а свободни места има и в химически, физическите и биологическите специалности – съответно 37%, 36% и 16%.

В област „Педагогически науки” има съответно 34 (8,75%) и 54 (20,77%) свободни бройки в направленията „Педагогика” и „Педагогика на обучението” . „Очаквам те да бъдат запълнени сравнително бързо, защото учебните планове в хибридните специалности са внимателно балансирани по отношение на предметно-профилиращите и на педагогическите учебни дисциплини, а в същото направление е и единствената в цяла България специалност „Учител по предмета „Човекът и природата“, коментира зам.-ректорът на ПУ проф. д-р Христо Крушков.

В Медицински университет-Пловдив приемът по държавна поръчка бе реализиран на 100% и се наложи дори да бъдат откривани допълнителни 70 бройки за платено обучение – 30 за стоматология и 40 за фармация, като за тях заявленията подаваха положилите успешно изпитите по биология и химия кандидат-студенти. За медицина няма да има прием извън държавната поръчка поради недостиг на капацитет, уточни зам.-ректорът на МУ-Пловдив по учебната част проф. д-р Мария Куклева. Тя допълни, че в тези 70 допълнителни бройки не влиза платеният прием на чужденци, които плащат по 8000 евро за англоезично обучение в пловдивския медицински вуз. Това лято за първи път МУ-Пловдив въведе тестове по биология и химия, които се проведоха в Лондон, Рим, Неапол, Манчестър и Истанбул. Последният подобен тест, който се държи на английски от чуждестранните кандидат-студенти, ще бъде на 4 септември в Пловдив, съобщиха от Медицинския университет под тепетата.

Коментари

Задължително поле