Половината деца в Търговище с противообществени прояви са отглеждани от един родител или възрастни роднини

Снимка: Архив

Половината от всички 46 деца, извършили противообществени прояви в Търговище през миналата година, са били с един родител, а за 5 са се грижили роднини. Само 1 е било от институция, а други 2 са били от напусналите училище.

Това показва анализът на възпитателните дела, водени от местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Търговище.

44 са били делата, което е с 25 по-малко спрямо 2015 г.

Най-разпространените противообществени прояви са били кражбите – 25 от всички регистрирани случаи. Има измами с лотарийни билети, каквито миналата година станаха актуални сред децата, които подправяха цифри, за да взимат печалби. Регистрирани са още блудство и палеж.

На малките извършители са наложени възпитателни мерки. Има и 10 такива на родители.

Коментари

Задължително поле