Половината от младежите стават бармани и сервитьори

66% започват работа само заради заплатата

Две трети искат гъвкаво работно време

Половината от младежите у нас са започнали първата си работа като бармани или сервитьори. Други 62%, които не са работили до сега, биха започнали като обслужващ персонал в сферата на услугите. Това показват резултати от национално проучване по поръчка TELUS International Europe.

Все повече от младежите у нас имат желание да съчетават работата с образованието чрез гъвкаво работно време, като 87% от тези, които нямат опит до момента, казват, че биха избрали тази опция. Според половината от анкетираните е изключително важно сферата, в която работят, да е свързана с образованието им. Освен служители в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, 8% от младежите са се занимавали до момента с административни дейности, 6% са работили в ИТ сектора и 5% - в строителството.

Само 37% от младежите в страната искат да работят в офис още със започването на първата си работа. Останалият дял анкетирани се задоволяват с нискоквалифицирана работа. Това е така, защото 66% от младежите искат да работят заради заплатата.

Едва 12% посочват като причина трупането на опит, а 10% - придобиването на трудови навици. Кариерното развитие е важно за едва 8 на сто от българчетата, показва още анкетата. Без изненада - 81% от младите у нас биха търсили работа в интернет, 30% разчитат на училището или университета си, докато само 22% биха се обърнали към Агенцията по заетостта.

Родителите подкрепят идеята децата им да работят, въпреки че според 82% те биха изгубили фокус върху обучението си, заради това същият процент анкетирани възрастни биха подкрепили гъвкавото работно време.

Но дори според родителите заплащането е основният фактор, децата им да работят.

Коментари

Задължително поле