Община Велико Търново прехвърля 10 язовира на държавата

Статуята от Хераклея Синтика може да е на организатор на гладиаторски игри Открит близо до римската скулптура надпис от I-II век насочва към агонотета Тиберий Клавдий Бакхий

Турция и Катар подписаха споразумения за обмяна на валута

Ципрас обявява края на гръцката криза от остров Итака Подготвяните тържества се отлагат заради библейските пожари в Мати

Плувният басейн в Спортен комплекс „Пирин“ – Благоевград отново отворен за посетители

Консолидацията в банковия сектор продължава Какво ще се случи след придобиването на СЖ Експресбанк от ДСК

Най-дългият камион в Европа – над 30 метра Влекач тегли две ремаркета

Соломон Паси: Евросъюзът има абсолютно сбъркана позиция по отношение на миграцията

Директорът на анестезиологията в Сливен: Починалата родилка не е имала външни наранявания при постъпване в реанимацията

Очакват ни валежи в Западна България днес

Как мутра учи философия?

Детският радиохор на БНР излиза на протест

Пожарникари спасиха двама мъже и шест деца, бедстващи в река Арда край Маджарово

Стрелба по сградата на американското посолство в Анкара Няма пострадали хора

Гърция излезе успешно от последната си спасителна програма

Поредната дебела лъжа за Пирин тиражират медиите на Прокопиев

Поредната дебела зелена манипулация за Пирин публикува сайтът на Иво Прокопиев Dnevnik.bg. Днес електронното издание пусна материал, озаглавен – „Брюксел: Планът за Пирин трябва да мине през екооценка“.

В дописката се разказва как Тома Белев писал писмо до еврокомисаря по околна среда Кармену Вела. Белев бил разтревожен за бъдещето на Национален парк „Пирин“, защото в ски зона „Банско“ можело да се построи втори кабинков лифт. От кабинета на Вела отговорили на Белев и положението било лошо за страната ни, но само според „Дневник“.

Писмото всъщност е поредният донос, пратен до ЕК от Белев и неговите приближени. Този път поводът е изтичащото днес обществено обсъждане за частично изменение на действащия план на НП „Пирин“. Идеята е от плана да бъде премахнат рестриктивния текст, че в ски зона „Банско“ не могат да се изграждат нови спортни и ски съоръжения. Забраната, вкарана навремето лично от Тома Белев, ще остане да действа в останалата част от Националния парк и ще бъде вдигната само за ски зоната.

Материалът в „Дневник“ излезе почти едновременно със статус на Тома Белев в профила му във фейсбук, който гласи: „Преди 20 дена, като почнаха консултациите по постановлението за промяна на плана за управление на Пирин, писах на ЕК с няколко въпроса. Снощи получих отговор – ЕК не вижда проблем да си дискутираме каквото си искаме, но настоява всички планове свързани с развитието на туризма да се подлагат на екологичните оценки изисквани от директивите. И че смята да започне наказателна процедура срещу България за забавянето на заповедта за защитената зона Пирин, заедно с всички останали страни, които има забавени заповеди“. И тук има лъжа, като тя ще стане ясна по-надолу в този текст.

В писмото от ЕК до Белев не само не става въпрос за наказание, а точно обратното. Ето цитата от писмото:

„Конкретната ситуация, за която ни информирате, а именно – започване на обществени консултации по проект за изменение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, не представлява нарушение и Комисията не може да предприеме действия срещу България на това основание“.

А текстът на изданието на Иво Прокопиев, което от години тиражира зелените лъжи, започва така:

„Българската държава трябва да подложи на екологична оценка промените в плана за управление на национален парк Пирин в изпълнение на европейското законодателство. Това заявяват от Европейската комисия…“. Но „Дневник“ не са прецизирали манипулацията, защото в материала е пусната и връзка към самото писмо. Какво показа сравнението на „Труд“ между писмото и текста на „Дневник“?

Относно твърдението, че трябва да има екооценка – такъв текст в писмото няма. Има следното:

„Що се отнася до оценките по Директивата за местообитанията и Директивата относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, следва да се отбележи, че държавите-членки са тези, които имат задължение да гарантират, че приетите мерки за опазване, както и плановете за управление осигуряват ефективна защита и управление на местата от Натура 2000. Държавите-членки също така трябва да гарантират и че всеки план или дейност, които могат да засегнат тези места се подлагат на съответната оценка за въздействие в съответствие с разпоредбите на Европейското законодателство; това се отнася и за всяко бъдещо изменение на планове с цел разширяване на туристическите дейности“.

Както е видно – нищо общо с инфорамцията на „Дневник“. Тази част от писмото показва, че дори заглавието на материала е лъжливо.

Отделно е ясно, че след като бъде направено частичното изменение и бъде внесено инвестиционно намерение за втори кабинков лифт, това намерение ще бъде подложено на всички оценки, които са записани в българското и еверопейското екологично законодателство.

Ето как „Дневник“ продължава с лъжите: „От Брюксел информират, че са започнали по своя инициатива хоризонтално разследване срещу няколко страни-членки, в това число на България, които не са изпълнили задължението си да обявят специалните защитени зони, каквато е и Пирин ( изискване по чл. 4 параграф 4 от Директивата за местообитанията )“, пише прокопиевата електронна медия.

А ето истината от абзаца от писмото:

„Например, по отношение на класифицирането на BG0000209 „Пирин“ като СЗЗ следва да ви информирам, че Европейската комисия, по своя инициатива, е предприела хоризонтално разследване срещу всички държави-членки, които не са изпълнили задължението си по чл. 4 параграф 4 от Директивата за местообитанията и ще продължи да предприема подходящи действия в случай на продължаващо неизпълнение“. Никъде не пише, че България е разследвана.

Дотук с обективността на „Дневник“ – лъжовно заглавие и лъжлива дописка.

Ето цялото писмо и нека читателят сам да прецени доколко информацията, тиражирана от изданието на Иво Прокопиев, е обективна.

„Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111
Office: BU-9 2/173 – Tel. direct line +32 229-02/296 65 26 – Fax +32 229-02/299 58 09
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ
Околна среда
Дирекция E — Изпълнение на законодателството и подкрепа за държавите членки
ENV.E.1 – Интегриране и екологични оценки
Началник на отдел
Брюксел,
ENV.E.1/ARK/nb
Г-н Тома Белев
Председател на УС на
Асоциацията на парковете в
България
Само по e-mail:
e-mail: apb@parks.bg

Уважаеми господин Белев,
Бих искал да Ви благодаря за писмото от 5 декември 2017 г., адресирано до Eвропейския комисар по околна среда, морско дело и рибарство, г-н Кармену Вела на което ми бе възложено да отговоря. Вие информирате Европейската комисия за започването на обществени консултации относно изменение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“/Място от мрежата Натура 2000 и споделяте Вашите притеснения, че изменението е „свързано с разрешаване урбанизацията на Зоната за туризъм в парка с цел строителство и разширение на ски писти, въжени линии и съпътстващата ги инфраструктура.“ Също така Вие посочвате следните „потенциални нарушения“ на правото на ЕС – Република България не е определила зоната BG0000209 „Пирин“ за специална защитена зона (СЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията, 92/43/ЕИО) в срок и че проектът за изменение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ не е бил подложен на оценка за съответствие по Директивата за местообитанията и на екологична оценка по Директивата относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (2001/42/ЕО).
Що се отнася до оценките по Директивата за местообитанията и Директивата относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, следва да се отбележи, че държавите-членки са тези, които имат задължение да гарантират, че приетите мерки за опазване, както и плановете за управление осигуряват ефективна защита и управление на местата от Натура 2000. Държавите-членки също така трябва да гарантират и че всеки план или дейност, които могат да засегнат тези места се подлагат на съответната оценка за въздействие в съответствие с разпоредбите на Европейското законодателство; това се отнася и за всяко бъдещо изменение на планове с цел разширяване на туристическите
дейности.

2

Правомощията на Европейската комисия, от друга страна, се подчиняват на принципа на субсидиарността, което означава, че тя може да се намесва само в случаите, за които има достатъчно доказателства за системно нарушение на законодателството на ЕС. Конкретната ситуация, за която ни информирате, а именно – започване на обществени консултации по проект за изменение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, не представлява нарушение и Комисията не може да предприеме действия срещу България на това основание. В тази връзка ние Ви благодарим за информацията, която предоставяте, но следва да Ви уведомя, че службите на Комисията не могат да се намесят на този етап. Въпреки това, приемаме предоставените от Вас документи за информация като Ви насърчаваме да вземете участие в обществените консултации. Това е най-подходящото място да изразите всичките си съображения тъй като единствено националните компетентни органи могат да ги вземат предвид при изготвянето на финалния документ. Във всеки случай, ако Комисията установи наличие на нарушение, тя не би се поколебала за започне процедура за нарушение. Например, по отношение на класифицирането на BG0000209 „Пирин“ като СЗЗ следва да ви информирам, че Европейската комисия, по своя инициатива, е предприела хоризонтално разследване срещу всички държави-членки, които не са изпълнили задължението си по чл. 4 параграф 4 от Директивата за местообитанията и ще продължи да предприема подходящи действия в случай на продължаващо неизпълнение.

С уважение,
Georges KREMLIS

Бележка на редакцията на „Труд“: Както се вижда от писмото, от ЕК „насърчават“ Тома Белев да участва в обществените консултации. Припомняме, че той и зелените отказаха какъвто и да е диалог с властта и дори не се появиха на кръглата маса, организирана в МОСВ по темата „Пирин“. Дори афиришираха публично, че повече няма да разговарят с хора от властта.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (1)

 1. Какво става Грийн Пиги? Какъв е тоя шум под прозореца ни?!
  Ами зелените педераси протестират, сър.
  Някой притеснява ли ги, Грийн Пиги? Някой тормози ли ги? Някой бие ли ги? Някой пречи ли им да си вършат работата, каквато и да е тя?
  Не, сър.
  Ами защо тогава вдигат такава врява, сякаш ги избиват и изяждат по канибалски начин, Грийн Пиги?
  Ами зелени педераси, сър!

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.