„Портрет“ събира утвърдени и млади творци

Посетителите ще видят 114 картини и 70 скулптури - снимка от процеса на редене.

Мащабна изложба на 86 живописци и 56 скулптори в “Шипка 6”

Почетно е представен един от законодателите в този жанр - проф. Андрей Даниел

В изложбата ще бъдат присъдени три награди

Общо 86 живописци и 56 скулптори със 114 картини и 70 скулптури събира мащабната изложба “Портрет” в галерията на Съюза на българските художници - “Шипка 6”. Тя ще бъде официално открита на 16 юни от 18 часа, а в нея участват автори от всички поколения - от утвърдени имена до най-младите, току-що завършили своето образование.

В изложбата почетно е представен един от законодателите жанра - проф. Андрей Даниел.

Названието “Портрет” поставя жанровата и тематична рамка на общата изложба на секциите “Живопис” и “Скулптура” в СБХ.

Изложбата е широко отворено пространство за представяне на жанра “Портрет” в цялото многообразие от проявления. Това е предпоставка за преглед и проверка на виталността и креативността на този жанр в динамиката на бързо променящия се социокултурен контекст.

Изложбата предлага плуралистичен и толерантен поглед, като събира в едно пространство широк и богат спектър от възгледи и пластични изразявания.

В експозицията едновременно и паралелно съществуват, доказват своята жизненост полярно противоположни, дори конфронтирани естетически позиции - от академичен реализъм до условни и абстрахирани визии, от поетични и фантазни светове до крайно експресивни жестове.

Това многообразие създава представа за днешното състояние на този традиционен жанр в изкуството.

На изложбата ще бъдат присъдени три награди - Награда от Съюза на колекционерите, Награда от Емил Иванов, Награда от Тодор Стайков за млад автор.

Коментари

Задължително поле