Поскъпване на „Гражданска“ да очакваме според анализ на КФН

Повишават лимита на отговорност на компаниите до 10,42 млн. лв.

Камионите носят загуба от 7,8 млн. лв.

При 3% от катастрофите има пострадал човек

Цената на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” трябва да се повиши, защото в момента не е достатъчна за да покрие изплащането на обезщетения и разходите на застрахователите. Това става ясно от анализ на Комисията за финансов надзор за пазара на застраховката. Допълнително цената на полиците ще се повиши и заради вдигането на максималната сума, до която компаниите ще носят отговорност, от сегашните 10 млн. лв. на 10,42 млн. лв. Това ще стане с промени в Кодекса за застраховането, предложени от КФН.

В анализа си от КФН са разделили превозните средства на четири рискови групи. В първата влизат леки коли и камиони с допустима максимална маса до 5 тона. Във втората влизат камиони над 5 тона и автобуси, в третата са седловите влекачи, а в четвъртата - останалите МПС-та. От КФН са използвали два метода за оценка на пазара. Резултатите от анализа показват, че за най-масовите превозни средства - колите, камионите и автобусите, събраните премии за 2017 г. не са достатъчни за да покрият разходите на застрахователите.

За периода 2013-2016 г. премиите в I-ва рискова група (коли и малки камиони) са били достатъчни. Но 2017 г. разкрива потенциал за значителна загуба от тази линия на бизнеса, се посочва в анализа. Камионите над 5 тона и седловите влекачи генерират системно значими загуби за застрахователите, става ясно от анализа. Според един от използваните методи за анализ, камионите и автобусите са донесли загуба на застрахователите от 7,8 млн. лв. Основната причина за това е, че те причиняват доста големи щети. При леките кори на 100 застраховани автомобила плащания по “Гражданска отговорност” има за 3,4 коли. При камионите и седловите влекачи този коефициент е съответно 15,9% и 16,6%.

При повечето катастрофи няма наранени хора. Претенциите за изплащане на обезщетения за пострадали хора (неимуществените вреди), са едва около 3% от общия брой на претенциите по “Гражданска отговорност”. Но за разлика от имуществените вреди, тяхната стойност е няколко пъти по-висока. При средна претенция за изплащане на обезщетение за имуществена вреда от 1602 лв., средната неимуществена претенция е 43 751 лв., или 26 пъти повече. Затова общата сума на обезщетенията, които се изплащат за пострадали хора, е малко над 50% от всички обезщетения по полицата, които плащат компаниите.

Полицата “Гражданска отговорност” може да поскъпне и заради повишаването на лимитите на отговорност на застрахователите. Максималното обезщетение, което изплащат компаниите при повредено имущество при катастрофа, ще се вдигне от сегашните 2 млн. лв. на 2,1 млн. лв., предвиждат промени в Кодекса за застраховането (КЗ), пуснати от КФН за обществено обсъждане. Лимитът на отговорност при пострадали двама или повече хора се предлага да бъде увеличен от 10 млн. лв. на 10,42 млн. лв. С промените в КЗ се предлага увеличаване и на лимита на обезщетенията, които може да бъдат изплатени по задължителната полиза професионална отговорност на застрахователните посредници - от 2,24 млн. лв. на 2,5 млн. лв. за всяко застрахователно събитие, и от 3,36 млн. лв. на 3,7 млн. лв. за всички събития за една година.

 

Статистика

Само 50% от загиналите на пътя са шофьори

През 2017 г. в страната са регистрирани 6888 тежки пътнотранспортни произшествия (ТПТП), при които са загинали 682 и са ранени 8680 души, сочат данните на МВР. От ранените хора 6737 са пострадали леко, а 1943 тежко. За сравнение през 2016 г. ТПТП са били с 516 повече, или общо 7404 броя. Загиналите през 2016 г. са били с 26 повече, а ранените са били с 694 повече. От загиналите през 2017 г. при ТПТП 682 участници в движението по пътищата 341 (50%) са водачи, 183 (26,83%) – пътници, 157 (23,02%) – пешеходци, като е загинал и един работник на пътя. През 2017 г. при тежки катастрофи на пътя са загинали 496 мъже и 186 жени.

 

С предложени от КФН промени

Казват ни кога няма да получим обезщетение

Защитават правата на потребителите

Хората ще имат по-голяма яснота какви рискове покрива една застраховка и в какви случаи няма да получат нищо. Още при сключването на застраховка компаниите ще трябва да ни предоставят стандартизиран информационен документ за полицата, предвиждат промени в Кодекса за застраховането, предложени от КФН. Документът трябва да бъде кратък отделен документ, написан ясно, разбираемо и удобно за четене. В този документ ще трябва на кратко да бъдат описани основните характеристики на застрахователния продукт като: вида застраховка, покритието, плащанията на премии, основни изключения от покритието, задължения на клиента, а също и начините за прекратяване на договора. И в момента тази информация е налична в общите условия на застрахователите, но често те са над 20 страници, изчитането на които изисква много време и познания. Въвеждането на информационния документ за застраховките ще създаде условия за по-бързото и лесно запознаване на клиентите с основните им характеристики и ще позволява по-лесното съпоставяне между различни продукти на пазара. Промените се правят за да се изпълнят изискванията на нова директива на ЕС.

Във връзка с изискванията на директивата се предвижда въвеждането редица допълнителни гаранции за потребителите. Така например ще бъде забранено застрахователят да стимулира посредством възнаграждението лицата, непосредствено заети с продажба на полици да препоръчват на клиентите определени продукти, когато могат да предложат полица, която в по-голяма степен съответства на потребностите на клиента.

 

Изискват знания

Пращат агентите на училище

Всеки служител в застраховател или брокер, който се занимава с продажбата на полици, ежегодно ще трябва да повишава квалификацията си като премине най-малко през 15 часа професионално обучение. Това са част от промените в Кодекса за застраховането, предложени от КФН. Целта на промените е да се повиши защитата на клиентите на застрахователите. В съответствие с нова директива на ЕС се предвижда и повишаване на стандарта за знания и компетентност, с които трябва да разполагат застрахователите и всички служители, които непосредствено продават полици. Предвидени са основни изисквания към знанията и компетентността им, разделени в три групи в зависимост от предлаганите полици: общо застрахователни продукти, животозастрахователни продукти и инвестиционни застрахователни продукти. Хората, които продават застраховки, ще трябва да познават пазара и законите, да имат знания, които им позволяват да преценят потребностите на клиента, както и да са финансово компетентни. Хората, които предлагат инвестиционни застрахователни продукти, ще трябва да познават преимуществата и недостатъците на тези полици, както и финансовите рискове, на които са изложени клиентите.

 

Правила

Посредниците ще бъдат 3 вида

Застрахователните посредници ще бъдат разделени в няколко категории, като за тях ще има различни изисквания за квалификация, предвиждат промените в КЗ. В първата категория ще влизат досегашните застрахователни посредници (застрахователни брокери и агенти), които трябва да отговарят на най-високите изискванията за знания и умения.

Създава се нова категория посредници, които ще имат по-ограничен предмет на дейност – ще продават само застраховки, свързани с продукт или услуга и няма да могат да предлагат полици “Живот” и “Гражданска отговорност”. Тези посредници ще бъдат обвързани с определен застраховател и ще трябва да се регистрират в КФН, каквито правила важат и за застрахователните агенти. Те обаче ще трябва да отговарят на по-ограничени критерии за знания. Третата категория посредници ще може да продават полици като допълнителна дейност и няма да подлежат на регистрация. За тях няма да има изисквания за знания и ще може да продават например полици за удължена гаранция - че даден уред ще работи 5 години.

Коментари

Задължително поле