Поставят под закрила 766 дка вековни гори в Търновско

766 дка вековни гори ва територията на община Велико Търново ще бъдат подставени под закрила. Предложението е на Сдружение „WWF -  Световен фонд за дивата природата, Дунавско карпатска програма България“.

След теренно проучване през периода 2020-2021г. и кореспонденция, между Сдружението и ОП „Горско стопанство” - Велико Търново е взето решение за обявяване на гори във фаза на старост,  които са възприети като девствени гори, представляващи горски екосистеми със запазена структура. Горите, собственост на община Велико Търново, се намират в землищата на селата Церова кория и Момин сбор.

Опазването  на  старите  естествени  гори  е  поставено  като  приоритет  в Националната  стратегия  и  в  плана  за  опазване  на  биологичното  разнообразие,  както  и  в Националната стратегия  за развитие  на горското стопанство  в  България.  

Предложението ще бъде подложено на гласуване от Великотърновския общински съвет на 28 април.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони