По-малко от половината читалища имат компютри с интернет

Към 31 декември 2017 г. действащите читалища на територията на България са 3 321, от тях 663 (20 %) са в градовете, а 2 658 (80 %) в селата, съобщи Националният статистически институт.

В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 246, или 8 на сто, съответно със 76 (12.9 %) в градовете и със 170 (6.9 %) в селата.

В 3 045 читалища, или 91.7 на сто от всички читалища, има действащи библиотеки; 1 616 читалища (48.7 %) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители; 2 544 (76.6 %) читалища разполагат със зала за представления, като средно една зала разполага с 220 места за зрители.

Членовете на читалищата са 272 797, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 34 593, или с 14.5 %. Най-много са действащите читалища в област Пловдив - 207, от които 157 (75.8 %) са в селата и 50 (24.2 %) - в градовете. Най-малко са читалищата в областите Видин и Габрово - по 77.

Коментари

Задължително поле