Правителството пита Конституционния съд може ли да има прокурор, независим от главния прокурор

Министерският съвет ще иска от Конституционния съд (КС) задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република България, който гласи че: "Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори".

Повод за тълкувателното питане, което предстои да бъде внесено, са отправените препоръки от независимия технически анализ на Прокуратурата на Република България за необходимостта от изготвяне на ефективен механизъм за разследване срещу главния прокурор, съобщиха от пресцентъра на МИнистерски съвет.

Формулиран е следният конкретен въпрос: „Общият надзор за законност и методическото ръководство, осъществявани от главния прокурор, включват ли случаите, когато прокурор извършва проверки, разследване и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор, предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ /nemo judex in causa sua/, който е елемент на правовата държава?“

Като аргумент за допустимост на тълкуването е посочено, че нормата на чл. 126, ал. 2 от Конституцията не дава ясен отговор на този въпрос, а това води до различни тълкувания и колебания, както в юридическите, така и в политическите среди с оглед внесения на 9 декември 2019 г. в Народното събрание проект на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Коментари

Задължително поле