Правителството удължи концесията на „БМФ Порт Бургас“ с още 11 години

Бургас

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД стриктно изпълнява концесионните си задължения и само за седем години превърна бургаския порт в едно от най-значимите, конкурентни и предпочитани черноморски пристанища. Огромните инвестиции и бързият темп на развитие вече оказват своето положително влияние върху националната и регионалната икономика. Товарооборотът е нараснал 3 пъти, създадени са стотици нови работни места - ползите за местната икономика са очевидни. Клиентите вече не заобикалят Бургаския залив - обновени, механизирани и автоматизирани Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и Пристанищен терминал „Бургас Запад“ предлагат обработка на кораби и товари в съответствие с най-високите световни стандарти. Това е мотивът Министерския съвет на свое заседание на 5 юни т.г. да реши да удължи срока на концесиите на двата терминала от по 35 години на 46 години и осем месеца, всяка.

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е концесионер на терминал „Бургас Изток – 2“ от 2012 г. и на терминал „Бургас Запад“ от 2013 г. Само през първите 7 години от концесията на Пристанищен терминал „Бургас Изток -2“ дружеството е изпълнило почти целия размер на инвестициите, предвидени в Инвестиционната програма, приложение към Концесионния договор. В реконструкцията и модернизацията на терминал „Бургас Изток – 2“ са вложени над 215 000 000 лева, при предвидени за целия срок на концесията общо вложения в размер на 223 434 600 лева. В Пристанищен терминал „Бургас Запад” само за първите 5 години инвестициите надхвърлят 32 000 000 лева, при предвидени за целия срок на концесията общо вложения в размер на 34 814 000 лева. На практика към момента, за краткия срок от седем години, дружеството е изпълнило почти напълно инвестиционните си задължения, поети с договорите за концесия за 35 години. Основната част от инвестициите са извършени в обекти - публична държавна собственост, които към момента на извършването им стават собственост на държавата.

За да се покрият изискванията на товародателите, са преструктурирани основните пристанищни мощности. Модернизацията на товаро-разтоварната техника и оптимизирането на организацията на работата е основна предпоставка и гаранция за привличането на товародатели и увеличаването на товарооборота на пристанищните терминали. Изградени и пуснати в експлоатация са специализирани комплекси за обработка на товари, изпълнени по проекти и технологични разработки на водещи международни компании. Стандартите за обработка на кораби са изцяло приравнени с най-модерните световни практики.

Коментари

Задължително поле