Правят изцяло нов имотен регистър

Стартира обществена консултация за установяване на пречките пред създаване на нов имотен регистър в страната.

Събират мнения от хората за съществуващите пречки до 10 март

Само в седем общини има открито производството по създаването му

Вписването на актовете не е променяно от XX-и век

Изцяло нов имотен регистър ще бъде направен в България. Това се налага, тъй като вписването на актовете за прехвърляне на права върху недвижими имоти в България не е променяно от XX-и век и то става чрез т. нар. персонална или поименна система. При нея за съответното лице - прехвърлител, се открива поименна партида, в която се нанасят данни за извършените от него прехвърлителни сделки или вписани срещу него искови молби, възбрани и др. Със Закона за кадастъра и имотния регистър, който е в сила от 1 януари 2001 г., се предвиди създаване на имотен регистър, който да се състои от партидите на недвижимите имоти. По този начин започна преходът от “персонално” (поименно) към “поимотно” (реално) вписване.

До момента обаче новият имотен регистър не е създаден. Кои са причините, които не позволяват реалното създаване на имотен регистър, ще се опитат да разберат със стартирана обществена консултация на портала www.strategy.bg. Становища от хората и институциите, свързани със създаването на имотния регистър, се събират до 10 март.

Преминаването от персонално към поимотно вписване изисква цялостно изграждане на нов имотен регистър, а създаването, съгласно действащата правна уредба, преминава през две фази - откриване на производство по създаване на имотен регистър за отделен съдебен район и въвеждане на регистър за съответния район, след като за територията на района са били одобрени и влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Към днешна дата само в Балчик, Благоевград, Каварна, Добрич, Асеновград, Троян и Несебър има открито производството по създаване на регистъра. Въпреки че първите заповеди са издадени още през 2006 г., в нито един от тези райони не са създадени за целия район нито т. нар. предварителни имотни партиди, нито имотни партиди, независимо че за голяма част от тези райони са одобрени кадастрални карти.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти