Правят платформа за инвеститорите

Съгласуването с експлоатационните дружества също ще става по електронен път.

Единен регистър съхранява одобрените проекти

Прекратяват ходенето от гише на гише

Стратегията за цифровизация на строителството предвижда създаване на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Тя ще дава възможност за електронно подаване на документи, заявления и проекти, разрешаване изработването и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация. А предприемачите ще получават краен пакет от услуги вместо да ходят от гише на гише, както е в момента. Включително и съгласуване с различните експлоатационни дружества.

С изпълнение на стратегията ще се създаде и Единен регистър по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, в който ще се съхраняват одобрените устройствени планове и инвестиционни проекти, формирайки дигитално “досие” на строежите, и ще осигурява тяхната достъпност и публичност като частта за инвестиционните проекти ще бъде с ограничен достъп за граждани. “Хранилището ще служи за виртуален безсрочен архив на одобрени устройствени планове, одобрени инвестиционни проекти и технически паспорти, каквото законово задължение има всяка администрация”, пише в стратегията.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции