Превръщат Художествената галерия „Борис Денев“ в Търново в модерен център за изкуства

Общинската управа на старата столица осигури европейско финансиране за емблематичната сграда

Художествената галерия „Борис Денев“ във Велико Търново ще бъде превърната в модерен център за изкуства. Емблематичната сграда, намираща се в местността „Боруна“, ще бъде включена в нови туристически маршрути, обединяващи забележителности в България и Румъния. За целта Община Велико Търново спечели проект, чрез който ще бъде осигурено европейско финансиране от програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе подписан в края на миналата седмица от кмета на Старата столица Даниел Панов в Секретариата на трансграничната програма, базиран в румънския град Кълъраш.

Проектът „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ ще бъде реализиран в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и с Фондация „Лице за изкуство и култура“- Плевен. Общата му продължителност е 36 месеца от подписването на договора за финансиране. Общата стойност на инвестиционното намерение е 1 487 271 евро за всички партньори, като бюджетът на Община Велико Търново възлиза на 749 957 евро и ще послужи за реализиране на всички заложени дейности.

В Художествената галерия „Борис Денев“ ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. Модернизиран ще бъде и Дворецът-музей „Маринку“ в Калафат. Превръщането на двете културни средища в съвременни центрове за изкуство ще насърчи туристическия интерес към тях.

За целта ще бъдат организирани и популяризирани съвместни инициативи – изложби, арт-прояви и събития, които ще бъдат обединени в специален календар. Ще бъде създаден също нов туристически продукт с тематични маршрути за посетителите от двете страни на р. Дунав и в Централна България, включително пет общи туристически услуги. Ще бъде разработен и нов каталог на нематериалното културно наследство.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Изкуства