Преглеждат безплатно 500 ромки в Шуменско

Мобилен АГ-кабинет тръгва по населените места в Шуменско, за да прегледа поне 500 ромки. Целта е осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи в селата с компактно ромско население и по-отдалечени райони със затруднен достъп до здравни грижи, ранна регистрация на бременни, наблюдение на родилките и тяхната своевременна хоспитализация.

Това става ясно от официално съобщение на Регионална здравна инспекция в Шумен, която обявява провеждане на избор на лечебно заведение, за да му възложи дейността. Инспекцията разполага с мобилен кабинет. Дейността ще бъде финансирана с 12 500 лв., в които се включват всички разходи за медицински персонал, шофьор, поддръжка на медицинската апаратура, сервиз на автомобила, обслужване на мобилния кабинет и охрана. До 30 август се очакват желаещи. Прегледите трябва да бъдат реализирани до 30 октомври.

Те са съгласно Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2010 г., приоритет "Здравеопазване", приета с Решение №355 на Министерския съвет от 2016 г., става ясно от обявлението.

Коментари

Задължително поле