Предприятие за преработка на риба строят в Белица

Предвиждат количества до 300 тона годишно

Използват отпадъците за суровини в други производства

Предприятие за преработка на риба ще бъде израдено в град Белица. Фабриката ще бъде построена в местността Гарата, като за целта ще бъде преустроена сега съществуваща сграда. Предвижда се в предприятието да се преработват до 300 тона годишно пъстърва от собствено и от други рибни стопанства.

Отпадъците от почистването на рибата - до 800 кг на ден, ще се съхраняват в хладилна камера. Капацитетът на съоръжението ще бъде до 150 кг на час рибни отпадъци и до 30 г сухи рибни отпадъци. Част от тези продукти ще се използват като суровина за производство на храни за животни в други предприятия.

Водоснабдяването на предвидената за реконструкция сграда ще се осъществява от водопроводната мрежа на Белица.

Коментари

Задължително поле