Председателят на Варненския апелативен съд се кандидатира за втори мандат

Председателят на Апелативен съд-Варна /АСВ/ Ванухи Аракелян се кандидатира за втори мандат на поста. Сред ключовите си цели тя посочва довършването на процеса на електронизация на съдопроизводството в АСВ и международното сътрудничество по наказателни дела, което е приоритет от 2014 г., а като лична мотивация посочва големия си управленски опит и подкрепата на колегите й.

"Като ръководител, който познава бариерите пред проактивността на екип, работещ в йерархична структура, вече имам опит как да ги преодолявам. Зная колко важни са психическото и физическо равновесие за всеки един съдия и служител от системата на правораздаването. Това е причината да утвърждавам емпатията и синергията като навици на високоефективни хора, каквито са съдиите и служителите", смята съдия Аракелян.

"Имам професионалния капацитет и нося своята морална отговорност за подготовката на няколко поколения млади хора, направили избора да изучават право. Концепцията обаче не е само и единствено публичен отчет. Тя е стратегически план за управление - за анализ на стреса, стресогенните фактори и управленския подход, за утвърждаване на новата политика на споделеното управление, за бъдещите социални и образователни инициативи. Тя е един обществено поет ангажимент", допълва съдия Аракелян.

Коментари

Задължително поле