Представят книгата „Колелото на съдбата“, посветена на българското гурбетчийство и градинарство

Автор на творбата е Васил Мутафов

В музей "Възраждане и Учредително събрание" във Велико Търново на 21 ноември ще бъде представена книгата „Колелото на съдбата”, посветена на българското гурбетчийско градинарство. Неин автор е дългогодишният уредник в Регионален исторически музей-Велико Търново д-р Васил Мутафов, който за съжаление неотдавна напусна този свят.

plakat-23-11-2018

В своята книга д-р Мутафов разглежда производствените традиции на градинарството, като поминък от античността до средата на XX век. Описва и анализира традиционната структура на градинарските сдружения и дружества, както и установените в тях взаимоотношения между отделните членове, техните права и задължения. Авторът посочва конкретни статистически данни за броя на гурбетчиите-градинари в отделни периоди, селища и държави и коментира проблема за предпоставките и влиянието на гурбетчийското градинарство върху българската народна/национална култура.

„Колелото на съдбата. Българското гурбетчийско градинарство /етнографски аспекти/” се издава от Изследователския институт на българите в Унгария, с който РИМ-Велико Търново си партнира в международния проект „По пътя на българските градинари”.Проектът цели да разкрие и популяризира историческите, стопанските и културните връзки, създадени от българските градинари-гурбетчии предимно в Унгария, но с поглед и към други европейски страни и народи.

Коментари

Задължително поле