Представят проект за нова автомагистрала "Дунав-Егея"

Снимка: Архив

Дължината на трасето в България е 327,865 км и е на стойност 1 860 520 853 евро

Представят в сряда във Велико Търново проект за нова автомагистрала "Дунав-Егея". Разработката ще бъде презентирана от инж. Румен Марков, управител на „Ларж Инфрастръкчър Проджектс“ .

Основните цели на компанията са разработването на високоефективни инфраструктурни проекти.Автомагистрала „Дунав – Егея“ е част от проекта ABC+Deза връзка между Егейско море и Балтийско море, както и за река Дунав.Целта е да се проведе транзитния автомобилен поток за товари и пътници в направлението север – юг между Централна, Източна, Северна Европа и България, Близкия Изток, Турция, Гърция по съвременна инфраструктура. Да свърже магистралите Хемус, Тракия, Марица, А2 Егнатия и главните пътища от направлението изток – запад в Централна България и Гърция с магистрала в направлението север-юг и с бъдещото пристанище Мароня на Егейско море. Реализирането на проекта ще осигури най-високо ниво на транспортно обслужване между регионите в Централна България и между населените места с цел ускорено икономическо и социално развитие.

АМ „Дунав – Егея“ ще бъде част от основната трансевропейска транспортна мрежа ТЕН-Т в България, в съответствие с Регламент на ЕС 1315/2013 и ще свързва два ТЕН-Т коридора – „Рейн – Дунав“ и „Ориент/Източно Средиземноморие“, а също така и от нов Егейско – Балтийски ТЕН-Т коридор.Проектирана е по новата НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектна скорост 140 км./час с повишени критерии за пътна безопасност. Опазването на околната среда е приоритет при проектирането чрез осигуряване на предприети мерки за намаляване вредното въздействието върху околната среда по трасето на магистралата и около нея", казват от компанията.

В България дължината на пътното съоръжение е 327,865 км., а изграждането и ще струва 1 860 520 853 € без ДДС, а в Гърция дължината на трасето е 39,420 км. на стойност 356 357 148 € без ДДС.

"АМ „Дунав Егея“ ще се изгради чрез публично-частно партньорство.Правната форма е концесия за строителство.Средствата за строителство на магистралата ще се осигурят от концесионера и няма да се изразходват средства от Държавния бюджет. Световната практика показва,че изграждането на транспортна инфраструктура чрез концесии за строителство е начинът за бързото и качествено реализиране на проектите и последваща им експлоатация без да се ползват публични фондове.

Графикът за АМ „Дунав – Егея“ предвижда тя да бъде в експлоатация още в края на 2024 г.", допълват от „Ларж Инфрастръкчър Проджектс“ .

Въз основа на ПЧП и пренасочване на предвидени средства от Държавния бюджет за проекти, които вече няма да бъдат необходими е изготвена програма за завършване на основната пътна мрежа в България до 2025 г.

Програмата включва изграждане на АМ „ Дунав – Егея“, АМ „ Черно море “ , 3 нови моста на река Дунав при Оряхово, Свищов и Силистра, скоростни пътища, свързващи новите мостове с магистралата „Видин – Ботевград“ и с АМ „Хемус“.

"Общата стойност на програмата е 5,6 млрд.лева без ДДС, от които 3 млрд. и 638 млн. лв. се осигуряват от концесионера на АМ „ Дунав - Егея“, а останалите 1 млрд. и 978 млн. лв. – от публични средства.

С реализирането на тази програма реално ще бъде развита Северна България, каквито са обявените намерения на правителството.

Коментари

Задължително поле