Президентът Радев: Актуализираме стратегията за национална сигурност до края на годината

Актуализация и усъвършенстване до края на 2017 г. на стратегията за национална сигурност е приоритет, каза президентът Румен Радев след провелия се първи КСНС под негово ръководство.

"Изключително съм удовлетворен, че всички представители и участници в съвета се отнесоха отговорно към разискването на проблемите и разработването на предложенията", каза президентът.

Обединихме се около схващането, че съвременната среда за сигурност е изключително динамична и съществуват предизвикателства, които пораждат рискове за страната във вътрешен и във външен план, поясни Радев.

Като основен приоритет по време на Съвета е бил откроен попълването на недостига от личен състав в сектор „Сигурност“, повишаване на неговата мотивация и престиж и ускоряване на проектите за модернизация. Президентът Радев посочи, че поддръжката на наличната техника, въоръжението и оборудването, до замяната им с нови образци, е било подкрепено с консенсус от членовете на КСНС, както и създаването на условия за повишаване на квалификацията и подготовката на личния състав.

Решенията, които взехме, се основават на няколко точки.

Стратегията за национална сигурност може да бъде ефективна, ако имаме хармонично развитие на всички елементи в тази система, отбеляза Румен Радев.  "Актуализация и усъвършенстване на държавни органи и структури, системата за национална сигурност може да бъде ефективна ако имаме хармонично развитие на всички елементи в нея", каза президентът. Актуализация и усъвършенстване на нормативната уредба недопускаща външна намеса в политическия живот на страната.

Да бъде изготвен анализ и предложения до 20 юни т.г. за перспективите за интегрирано развитие на сектор „Сигурност“ и разпределение на ресурсите по отделните държавни органи и структури за следващите 5 години, е било решено още по време на заседанието.

Важно е да разработим и да формулираме програми за индустриално сътрудничество, с тяхна помощ да се създават нови работни места.

Важно е да се разработят конкретни планове за недостига от личен състав на сектор „Сигурност“ и повишаване на неговата квалификация и престиж, каза още Радев.

 

 

 

Коментари

Задължително поле