Преизбраха Пламен Димитров в ръководството на Международната организация на труда

Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе преизбран за член на управляващия орган на една от най-значимите световни организации – Международната организация на труда (МОТ). Това се случи по време на 106-тата Международна конференция по труда, която се провежда в Женева, съобщиха от синдиката.

Управителното тяло - Административният Съвет, е най-важният орган на МОТ. Десет от 28–те държави имат постоянни представители поради „голямата си индустриална значимост“. Това са Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Русия, Великобритания и САЩ, а останалите 18 се избират от Конференцията на всеки три години на географски принцип. Представителите на работодателите и на работниците се избират персонално.

Лидерът на КНСБ е най-високопоставеният българин в Международната организация на труда. До 2014 година, когато бе избран в управителното тяло за първи път, българските синдикати никога не са присъствали в този орган.

Пламен Димитров е избран в групата на работниците, а номинацията му идва от Международната конфедерация на профсъюзите.

„Посвещавам тази победа на българските работници. Приемам номинацията ми като възможност да изразявам и да защитавам на глобално ниво позициите на хората на труда, както в България, така и в Европа. Тази позиция е изключително важна и в отношенията ни със социалните партньори, тъй като ни дава допълнителна аргументация да защитаваме стандартите на МОТ в областта на достойния труд, колективното договаряне, безопасността на работното място и др.“, заяви Пламен Димитров пред форума на една от най-старите и авторитетни организации в света.

За МОТ

Международната организация на труда, със седалище в Женева, е основана на 11 април 1919 по предложение на френските индустриалци Роберт Оуен и Франсоа Легран от 19 век. Основната мисия е социалната справедливост и защитата на правата на трудещите се. Почти всички (185 от 193) членове на ООН са част от МОТ. България е член на организацията от 1920 г.. По решение на Нобеловия комитет на МОТ е присъдена за мир за 1969.

МОТ е една от най-старите и най-представителни международни организации. Създадена при Лигата на нациите, тя функционира и до днес, а от 1946 става първото специализирано учреждение на ООН.

МОТ приема правно обвързващи конвенции както и препоръки за страните членки, засягащи различни области на трудовото право. Те установяват минималните стандарти на основните трудови права, както и други стандарти, регулиращи условията на заетост, труд и социално осигуряване.

Конвенциите подлежат на ратификация от страните членки и се явяват международни договори, задължителни за изпълнение в случай на ратификация. Даже в случаи, когато държавата не ратифицира някоя от конвенциите, тя е длъжна по силата на членството си в МОТ и присъединяването си към неговия устав да спазва четирите основополагащи принципа в сферата на труда, залегнали в декларациите на МОТ:

•Свободата на сдружаване и правото на организиране и колективно договаряне

•Забрана на дискриминацията в трудовите отношения

•Премахването на принудителния труд

•Забрана на детския труд

Коментари

Задължително поле