Прекратиха поръчката за подлез „Модър-Царевец”

За подземна пътна връзка на това място се говори вече 10 години.

Единствената фирма участник в конкурса не е предложила решение за отводняването и канализацията

И втората обществена поръчка за изграждането на подлез “Модър-Царевец” беше прекратена, защото единствената фирма участник в надпреварата е пропуснала твърде важен момент в техническото си предложение.

“Никъде в обяснителната записка към частта ВиК участникът не описва своето техническо решение за изграждането на канализацията и отводняването на съоръжението в поисканите от възложителя два варианта - предвид съществуващата канализация и предвид изграждането на Южния обходен колектор”, е записано в мотивите на конкурсната комисия, с които варненската фирма “Инжстройинженеринг” ЕООД е отстранена от конкурса, а самата процедура - прекратена.

Така 10 години след като община Пловдив започна работа по проекта за подземна пътна връзка между районите “Западен” и Южен” реализацията пак се отлага. В началото на тази година първата поръчка по избор на изпълнител се провали, защото тогава не постъпи нито една оферта.

Заложеният от градската управа ценови таван за проектирането и строителството и при двете процедури беше 12 млн. лв.

За подлеза има само идеен проект, работният трябва да бъде изработен от фирмата, която ще строи, но без него не е ясно дали сумата от 12 млн. лв. ще е достатъчна. За последно община Пловдив ремонтира автомобилния подлез на ул. “Гладстон”, което струваше 6 млн. лв. На този фон големите строителните фирми се въздържат от участие, защото съпоставката сочи, че предвидените пари за изграждането на чисто ново съоръжение едва ли ще стигнат.

Сега община Пловдив ще трябва да обяви нова процедура, но първо ще трябва да направи пазарно проучване колко ще струва строителството на такъв подлез, както предвиждат влезлите в сила на 1 март т. г. промени в ЗОП. И ако проучването покаже по-висока цена от предвидените 12 млн. лв., ще трябва да се търсят още пари. В бюджета на Пловдив за 2019-а за подлеза “Модър-Царевец” са предвидени едва 1 млн. лв., разликата трябваше да бъде отпусната през следващите години. И ако сумата нарасне, финансирането ще се окаже още по-сложна задача.

При това заради пазарното проучване новата поръчка няма как да бъде обявена преди изборите, т. е. обектът остава за следващия кмет на Пловдив.

Коментари

Задължително поле