Премиерът Борисов: По-качественото образование води до по-добра квалификация и оттам до по-висок БВП

Бойко Борисов, МС

По-качественото образование води до по-добра квалификация и оттам до по-висок БВП, заяви Бойко Борисов в Министерския съвет по време на заседанието на координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Над 700 млн. лева се заделиха за образователна инфраструктура, с по 330 млн. лева сме поели ангажимент повече да даваме за учителите, допълни премиерът.

Той задължи ангажираните с темата министри да продължат с подкрепата по програмата за децата и отбеляза, че резултатите ще дойдат след десет и повече години, когато тези деца ще се включат в изграждането на държава.

Борисов подчерта, че държавата ще спази поетите си финансови ангажименти.

Вицепремиерът Томислав Дончев коментира от своя страна, че е необходимо мобилизирането на целия държавен апарат в усилията за привличане и задържане на децата в училище. Задачата ни не е просто да върнем децата в клас, а да ги задържим там, каза той като отбеляза, че основният проблем е свързан с борбата с неграмотността, защото тя ражда още неграмотност, бедност и безредици.

Натрупахме едногодишен опит и резултатите са налице - 2200 деца са обратно в класните стаи, обяви вицепремиерът и посочи, че целта е това да стане постоянно действаща политика.

Коментари

Задължително поле