Преподаватели от Свищовската академия участваха в международна експертна среща по проект Com.HeNet

Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София и Български Червен кръст, в качеството си на асоцииран партньор по проект „Competences in Health Network ManagementCom.HeNet”, организираха международна онлайн среща за представяне на единен профил на мениджър на регионална здравна мрежа. Профилът включва необходими базови компетенции въз основа на проведени интервюта с експерти от шест държави.

Проектът „Компетенции в ръководенето на здравна мрежа“ (Com.HeNet) е финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ на ЕС и се осъществява от консорциум между няколко европейски центъра за висше образование: Университет по приложни науки ФОМ, Мюнхен; Католически университет “Св. Антоний”, Мурсия; Университет „Лоранд Йотвьош“; Медицински университет на Силезия; Висше училище „Йоанеум“ и Технически университет, София. Асоциирани партньори са Службата за здравеопазване и гарантиране на сигурността на храните в провинция Бавария и Български Червен кръст. Основната цел е разработване на модули на учебна програма по Управление на здравната мрежа по европейски стандарт, който дава възможност на здравните специалисти да внедряват и успешно да управляват здравни мрежи на регионално ниво в съответствие с европейските насоки за качество.

Основни акценти в програмата на срещата бяха представяне на проекта от страна на инж. Христомир Йорданов – зам.-декан на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София, представяне на единния европейски профил на мениджър на регионални здравни мрежи от д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на Български Червен кръст, както и българския опит в обучението на здравни мениджъри от страна на проф. д-р Тодорка Костадинова – зам.-ректор на Медицински университет – Варна.

В срещата активно участие взеха Милка Василева – председател на БАПЗГ, проф. Иванка Стамболова от Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София, д-р Станимир Хасърджиев – председател на УС на Националната пациентска организация.

От Стопанска академия „Д. А. Ценов” в дискусията участваха доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор и ръководител на катедра „Застраховане и социално дело” и доц. д-р Николай Нинов – ръководител на магистърска програма „Здравен мениджмънт”. Академичните преподаватели от Свищовското висше училище изразиха своята подкрепа към екипа, участващ в проекта и споделиха своите виждания при разискваните проблеми, относно въвеждането на фигурата на мениджър на регионална здравна мрежа.

Партньорите по проекта благодариха за участието на свищовските преподаватели и изразиха надежда за бъдещо сътрудничество в областта на обучението на студенти и специализанти в областта на здравния мениджмънт.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони