Приеха Закона за киберси­гурността

Снимка: Архив

Парламентът прие окончателно Закона за киберсигурността. Той има за цел в националното законодателство да бъдат въведени изискванията на европейска директива. Законът урежда дейностите по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, в това число всички дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността. Със закона се създава система за киберсигурност, като част от националната сигурност.

Управлението и организацията на системата се осъществява от МС, а за подпомагане на правителството се създава Съвет по киберсигурност, който ще изготвя проекти и позицията на България пред международни институции и организации по въпросите на киберсигурността, ще следи тенденциите, киберзаплахите и рисковете.

Коментари

Задължително поле