Признава ли се времето за майчинство при изчисляване на процент „клас”

Въпрос: Здравейте! Признава ли се времето за майчинство при изчисляване на процент “клас”? Предварително благодаря за отговора.

Д. Стоева, гр. Силистра

Отговор: Уважаема г-жо Стоева, съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

Трудовият стаж, зачетен съгласно чл. 163, ал. 14 и чл. 164, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ (времето на отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст) се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като признатият на това основание трудов стаж е зачетен за такъв като време, през което е съществувало трудово правоотношение, и е на същата длъжност или професия.

Трудовият стаж, зачетен съгласно чл. 354, ал. 1, т. 7 КТ (времето, през което работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица) не следва да се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като признатият на това основание трудов стаж не е придобит в друго предприятие, а е зачетен за такъв като време, през което не е съществувало трудово правоотношение. Трудов стаж на неработеща майка, зачетен съгласно чл. 354, ал. 1, т. 6 КТ (времето, през което майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст) не се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като стажът се зачита без да е съществувало трудово правоотношение, т.е. не е придобит професионален опит. Стажът, зачетен на основание чл. 354, ал. 1, т. 6 КТ не се вписва в трудовата книжка. Този трудов стаж се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле