Приходи от 4,8 млн. лева отчете болницата в Горна Оряховица

Подобряване на икономическите резултати отчете общинската болница в Горна Оряховица за изминалата 2017 година в сравнение с предходния период. Приходите в стационара за миналата година са в размер на 4 872 117 лева, а през 2016 г. - 4 676 385 лева. Загубата в рамките на година е стопена от 87 169 лева на 16 135 лева или с близо 80%. Това обяви управителят д-р Иван Иванов.

Амбиция на ръководството е през настоящата година приходите и разходите поне да се изравнят, за да може през следващите години да започне да се отчита и печалба в общинската лечебница.

"От постъпленията най- голям дял- близо 95%, са осигурени от РЗОК. През миналата година МБАЛ "Свети Иван Рилски" увеличи броя на клиничните пътеки до 119 или с още 14, с които работи по здравната каса. Най- голям ръст има при клиничните пътеки в областта на гастроентереологията, нефрологията и неврологията, където са се увеличили заболяванията на периферната нервна система", коментира д-р Иванов.

Останалите приходи идват от наеми и от медицински услуги, платени по утвърдения ценоразпис в стационара.

Вземанията са скочили с 18% или над 77 000 лева има да взема лечебното заведение, основно за надлимитна дейност от здравната каса. Просрочията на болницата са намалели със 75 000 лева през 2017 г., като най- голям е делът на задълженията към доставчиците на медикаменти. За лекарства лечебницата е дължала в края на декември миналата година 280 750 лева.

Увеличил се и броят на преминалите болни, които наброяват 9889 души през 2017 г., през 2016 г. - 9584, а през 2015 г. - 9506. Използваемостта на легловата база за две години също е скочила с близо 6% - от 55,4% през 2015 г. на 61, 3 % през 2017 г. Средно престоят на един пациент в МБАЛ през миналата година е бил 4,71 дни.

По-добрите и устойчиви финансови резултати са дали възможност на ръководството на МБАЛ от 1 януари да увеличи с по 50 лева заплатите на целия персонал съобразно ръста на минималната работна заплата в страната.

Коментари

Задължително поле