Провеждат двудневен форум за ромската интеграция в Търново

Регионален форум по проект “T.E.A.M – Заедно постигаме повече” ще се проведе от 22 до 24 февруари във Велико Търново.

Организатор на проявата е Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Проектът се реализира чрез администрацията на Министерски съвет и неговата основна цел е да организира Национална ромска платформа като механизъм за диалог, обмен и сътрудничество на всички заинтересовани страни по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Участници във форума са над 50 представители на всички заинтересовани страни от Северен централен район за планиране, който обхваща областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра.

Коментари

Задължително поле