Проектират магистралите за скорост от 100 до 140 км/ч

Пътните възли с осветление

Магистралите ще се проектират за скорост от 100 до 140 км/ч според терена. Това предвижда Наредба за проектиране на пътищата, която вече е обнародвана в “Държавен вестник”.

Ако автомагистралата минава през равнина, проектната скорост ще бъде 140 км/ч, при хълмист терен – 130 км/ч, а при планински – 120 км/ч.

При тежки теренни условия автомагистралите ще могат да се проектират за скорост от 100 км/ч, а скоростните пътища ще бъдат с проектна скорост 90 км/ч. За първокласните пътища е посочена максимална допустима проектна скорост от 100 км/ч.

В пътните участъци с по-сложно движение ще се поставя осветление с цел осигуряване на по-голяма видимост и безопасност. Изискването се отнася за пътните възли на магистралите и скоростните пътища, както и за пътните възли и кръстовищата на първокласните пътища.

Коментари

Задължително поле