Прокуратурата в Пловдив погна и забавачките, провериха детските градини в 68 общини

По разпореждане на Апелативна прокуратура-Пловдив бяха извършени проверки за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в забавачките в 68 общини на територията на областите Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян. Проверките бяха извършени по реда на чл.145, ал.1 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на чл.59, ал. 1 от ЗПУО (Закона за предучилищното и училищното образование).

При проверката е констатирано, че до месец март 2017 г. наредби по чл. 59, ал.1 от ЗПУО за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини не са били приети общо в 12 общини – Съединение, Садово и Първомай (регион Пловдив), Николаево и Опан (регион Стара Загора), Баните и Борино (регион Смолян), Ивайловград, Стамболово и Маджарово (регион Хасково), Момчилград и Черноочене (регион Кърджали).

Във всички общини на област Пазарджик са приети наредби по чл.59 ал.1 от ЗПУО. За отстраняване на бездействието са изготвени 10 предложения по чл.145 ал.1 т.6 от Закона за съдебната власт до кметовете и председателите на Общинските съвети в посочените по-горе общини.

В резултат на намесата на прокуратурата са утвърдени наредби по чл. 59 ал. 1 от ЗПУО в 4 общини – Момчилград, Черноочене, Борино и Съединение, като те са приети с решения на общинските съвети. Проекти за наредби по същия текст има в 5 общини – Николаево, Опан, Ивайловград, Стамболово и Маджарово, като те ще бъдат внесени за разглеждане в общинските съвети.

Предстои извършване на контролна проверка за предприетите действия от общините след констатациите на прокуратурата по приемането на наредби по чл. 59 ал.1 от ЗПУО. Крайният срок за приключването й е месец юни 2017 г.

Коментари

Задължително поле