Прокуратурата засилва сътрудничеството с ЕИБ

Снимка: Пламен Стоименов/архив

Обменят информация за измами, корупция, пране на пари и финансиране на тероризъм

Гарантирана е поверителността на данните

Главният прокурор Сотир Цацаров подписа меморандум за разбирателство между Прокуратурата на Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Документът е за укрепване и засилване на сътрудничеството и обмена на информация между двете институции, като важно средство в борбата срещу измами, корупция, съглашателство, принуда, възпрепятстване, организирана престъпност, изнудване, изпиране на пари и финансиране на тероризма и тяхното отражение върху националния бюджет и проектите, съфинансирани от фондовете на ЕИБ.

Специализирано звено във Върховна касационна прокуратура и Отделът за разследване на измамите в ЕИБ са поели ангажименти да обменят документи и информация, когато последните са необходими във връзка са разследване на измамни и незаконни практики и свързаните с тях престъпления. Чрез подписването на меморандума за разбирателство са поставени основите на по- тясно оперативно сътрудничество за постигане на целите разследвания - наказателни и административни, и други оперативни дейности. Предвидена е възможност Прокуратурата и ЕИБ да си предоставят и техническа помощ, включително обмен на най- добри практики, технически средства за разследване, на методи за обработване и анализ на данни от разследвания, експертен опит в информационните технологии или оборудване за разследване. Поети са ангажименти и за гарантиране на поверителността на информацията.

Европейската инвестиционна банка е дългосрочна кредитна институция на ЕС и е единствената банка, притежавана и представляваща интересите на държавите-членки на съюза. Като най-големият многостранен кредитополучател и кредитор, ЕИБ предоставя финансиране и експертен опит за стабилни и устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за постигане на целите на политиката на ЕС.

Коментари

Задължително поле