Турция удължи извънредното положение в страната с още 3 месеца

Ограничено е движението за всички превозни средства през Троянския проход

Тир се обърна на пътя Монтана-Видин

С лихвоточки да се плащат данъци Жилищно-спестовните влогове ще може да се наследяват

Двоен самоубийствен атентат в Нигерия взе най-малко 12 жертви

Президентът награди разузнавачи посмъртно Депутатът Таско Ерменков с отличие от министъра на отбраната

Пълна каша с Истанбулската конвенция Няма нужда от нов превод, документът се ратифицира на езика, на който е договорен

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в четвъртък, 18 януари 2018

Искрен Веселинов: Ние от ВМРО сме категорични, че няма да подкрепим Истанбулската Конвенция, независимо колко превода и бъдат направени

Болниците искат парите си от НЗОК по съдебен път Въпреки решението на съда, здравната каса отказва да плати надлимитната дейност

Училища и градини с по-ниски сметки за парно Потребили сме по-малко топлоенергия през декември

Без субсидии за хора с увреждания, ако имат фирма Отпускат до 20 хиляди лева на кандидат за започване на собствен бизнес

Населението на Велико Търново се увеличава За кратко време жителите на старата столица са се увеличили с 1000 души

Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с дъщерите в Свищов Анкета е показала, че са лица в риск, а нямат личен лекар

Слаба охрана улеснила атентата на летището в Сарафово Никой не е забелязал терориста, поставил бомбата в автобуса с израелски туристи

Прокуратурата предаде на съд бившия областен управител на София Веселин Пенев

Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Веселин Пенев, бивш областен управител на София, и срещу Юлия Димитрова-Цекова, лицензиран оценител. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска градска прокуратура.

Пенев е обвинен за умишлена безстопанственост на повереното му държавно имущество и за това, че в качеството си на длъжностно лице съзнателно е сключил неизгодни сделки, от което са произлезли значителни вреди за държавата – престъпление по чл.219, ал.3 във вр. с ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и престъпление по чл.220, ал.2 във вр. ал.1 във вр. с чл.26, ал.1от НК.

Димитрова е обвинена за това, че в качеството си на лицензиран оценител е дала невярна оценка и заключение за определяне пазарна стойност на оценявано недвижимо имущество – частна държавна собственост, и от това са произтекли значителни щети за българската държава – престъпление по чл. 260, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

По отношение на първото деяние на Пенев, в период от октомври 2015 г. до април 2016г. в гр. София, като областен управител на област София, при условията на продължавано престъпление – с 2 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, той умишлено не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество.

Това са предоставените на областна администрация на област София бюджетни средства за 2016 г. и имот – държавна собственост, в резултат на което са последвали разпиляване на имуществото – пари на областна администрация на София в размер на 13 339.20 лева с ДДС и значителни щети за Българската държава в размер на 105 100.00 лева.

Независимо, че ползваният от обвиняемия Пенев лек автомобил марка „БМВ“ бил в добро техническо състояние и удовлетворявал нуждите на областната администрация и изпълнението на правомощията му, той решил да започне процедура по Закона за обществени поръчки за предоставяне на транспортна услуга чрез високопроходим автомобил.

Пенев не се е съобразил със законовите си задължения, относно финансовото управление на бюджетни средства за 2016 г., сключил е договор за транспортна услуга, без да е била налична необходимост от сключването и е допуснал изпълнението му, в резултат на което са изплатени суми от бюджета на ръководената от него организация за ненужни и несвързани с дейността на областна администрация на област София разходи.

Намеренията му за снабдяване с високопроходим автомобил не били обусловени от спецификите на дейността на областната администрация, а от негови лични нужди. Пенев живеел в къща с. Мало Бучино, Столична община, пътят до която бил стръмен и без асфалтова настилка, което създавало затруднения през зимния период.

В изпълнение на взетото решение, със своя заповед, обвиняемият е назначил и комисия, която да подготви възлагане на обществена поръчка по ЗОП за извършване посредством месечен абонамент за предоставяне на транспортна услуга на стойност до 20 000.00 лева без ДДС през зимния период от месец октомври 2015г. до месец април/май 2016г., чрез високопроходим автомобил за нуждите на администрацията.

На 30.12.2015 г. в гр. София между областна администрация на област София, представлявано от обвиняемия Веселин Пенев, в качеството му на областен управител и „Р.И.“ ЕООД, представлявано от управителя на дружеството, бил сключен договор за услуга.

Предметът й е „Осигуряване на транспортна услуга чрез предоставяне на високопроходим автомобил марка „Тойота“, модел „Higlander /Хайландер/ AIBPIP“, с обем на двигателя – 3311, година на производство – 2008 г., с шофьор за нуждите на изпълнение правомощията на областния управител на област София, както следва: от 01 януари 2016 г. до 30 април 2016 г. и от 01 октомври до 31 декември 2016 г.“.

В чл.5, ал.1 от Договора е определена стойността на предоставената услуга в размер на 19 453.00 лева без ДДС годишно като месечната цена на услугата възлиза на 2779.00 лева без ДДС. Формално автомобилът е предаден за ползване на обвиняемия януари 2016 г., а реално той го е ползвал от месец септември 2015 г.

Съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 15.09.2015г., лекият автомобил марка „Тойота“, модел „Higlander /Хайландер/ AIBPIP“ е бил собственост на „Д. Г.“ ЕООД, представлявано от управителя В. Пенев – брат на обвиняемия. На 28.12.2015 г. лекият автомобил бил предоставен за временно ползване от собственика му „Д. Г.“ ЕООД на „Р.И.“ ЕООД срещу месечен наем в размер на 500.00 лева без ДДС.

Уговореният срок на договора бил 1 година, като е уточнено, че автомобилът ще се ползва само през зимния период и за периода 01.05.2016г. – 30.09.2016г. наем не се дължи.

По-късно на 28.04.2016г. в гр.София между Областна администрация, представлявана от Веселин Пенев и „Р.И.“ ЕООД, е сключено споразумение, по силата на което търговското дружество предоставя безвъзмездно за ползване на областната администрация лекия автомобил марка „Тойота“, модел „Higlander AIBPIP без шофьор за периода 01 май 2016г. – 30 септември 2016г.

От бюджета на областната администрация била изплатена сума общо в размер на 13 339.20 лева с ДДС за ненужни и несвързани с дейността на администрацията разходи. В периода месец януари 2016г. – 30 април 2016г. лекият автомобил, не бил използван за целите на администрацията и за изпълнение на правомощията на областния управител, а е обслужвал личните нужди на обвиняемия Пенев.

Веселин Пенев е продължил престъпната си деятелност като действал не само в личен интерес, но облагодетелствал и частни интереси. През 2006 г. апартамент № 25 със застроена площ от 179,52 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, столова, дрешник, кухня и сервизни помещения, заедно с 3,084% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, ул.“Фредерик Жолио Кюри“ №19, бл.156/1, ет.13, бил продаден от МВР на свидетеля В. П. След проверка от Дирекция “Инспекторат на МВР“ се установило, че свидетелят нямал право да го закупи. В резултат на водените съдебни дела, свидетелят П. трябвало да освободи апартамента, още повече, че вече не бил служител в Министерство на вътрешните работи.

Със своя заповед, обвиняемият Пенев наредил да се отнеме от МВР, поради отпаднала необходимост, недвижимият имот. В точка 2 от заповедта е посочено, че имотът ще се управлява от областния управител на област София при условията на чл.18, ал.1 от Закона за държавната собственост.

С Протокол за предаване и приемане на недвижим имот – частна държавна собственост от 18.11.2015г. е извършено фактическото предаване и приемане на описания апартамент. В протокола е посочено, че балансовата стойност на имота е 373 475,90 лева.

Пенев издал заповед № РД-15-041/19.02.2016г. за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за държавния апартамент, в която е определил начална тръжна цена в размер на 226 700.00 лева, която е по-ниската пазарна стойност измежду определените от независими оценители стойности, и от това са последвали значителни щети за държавата в размер на 105 100,00 /сто и пет хиляди и сто/ лева, съставляващи разликата между действителната пазарна стойност на имота в размер на 336 400,00 лева и продажната цена на имота в размер на 231 300,00 лева, съобразно сключения договор за покупко-продажба на недвижим имот по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Деянието е извършено умишлено.

На 08.07.2016г. в гр.София, като длъжностно лице от името и за сметка на държавата, при условията на продължавано престъпление – с 3 деяния, съзнателно сключил 3 неизгодни сделки, по силата на които е прекратена съсобственост между държавата и юридическо лице чрез транслация на притежаваната от държавата част в полза на юридическото лице, а не чрез обособяване на реални дялове със статут на частна държавна собственост и при най-благоприятния за Българската държава ред, като продал на „Е.“ ЕООД три недвижими имоти – частна държавна собственост за сумата общо от 658 870.00 лева без ДДС при обща пазарна стойност на имотите към същата дата в размер на 10 989 000.00 лева без ДДС, от които са произлезли значителни вреди за Българската държава в общ размер на 10 330 130.00 лева, представляващи разликата между продажната цена и пазарната стойност на имотите като деянието представлява особено тежък случай – престъпление по чл.220, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1от НК.

Спрямо Веселин Пенев е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 15 000 лева.

Предстои СГС да насрочи разглеждането на делото.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.