Прокуратурата: 81 язовира са в предаварийно състояние

81 язовира са в предаварийно състояние. Това каза на брифинг заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура (ВАП) Ася Петрова.

„ВАП възложи чрез председателя на ДАМТН проверка в национален мащаб по отношение на техническото състояние на всички язовирни стени и съоръженията към тях. В хода на проверката бяха констатирани следните негативни тенденции, които за съжаление са актуални и към настоящия момент. Първо, изискванията за безопасна техническа експлоатация не се изпълняват в преобладаващия брой случаи. Конкретно при проверени 4390 язовирни съоръжения, 54,41% от тях са в неизправно, частично работоспособно или неизправно неработоспособно състояние. Второ, констатира се масово неизпълнение на издадените от ДАМТН задължителни предписания. Важно е да уточним, че изпълнението им не е било обвързано от контролния орган със срок“, коментира Петрова.

„Контролният орган е издал нови предписания, отново пропускайки да фиксира изпълнението на тези предписания със съответен срок. Четвърто, въпреки констатираните многобройни нарушения на изискванията за технически годно безопасно експлоатиране на язовирните стени, както вече обявих над 2000 язовирни съоръжения са в технически негодно състояние, 81 язовира са в предаварийно състояние, по-голяма част от съставените актове са след намесата на ВАП“, допълни Ася Петрова.

Коментари

Задължително поле