Проф. Николай Габровски от "Пирогов" е новият председател на Българското дружество по неврохирургия

Проф. Николай Габровски от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" е новият председател на Българското дружество по неврохирургия.

Той беше избран по време на XXVII Национална конференция по неврохирургия, която се проведе 11-13 октомври 2018 г. в София. В нея се включиха над 100 неврохирурзи от цялата страна, които безапелационно избраха проф. Габровски за нов председател на Българското дружество по неврохирургия.

Зам. -председателите, с които ще работи проф. Габровски, за да развива още по-успешно неврохирургията в България, са проф. Явор Енчев от УМБАЛ "Св. Марина" - Варна и доц. В. Каракостов от УМБАЛ "Св. Иван Рилски".

Проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. завършва медицина в Медицинска Академия - гр. София през 1996г. Първоначално работи като лекар в Неврореанимацията на УМБАЛ "Царица Йоанна". В Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов" е от 1997 година. През 2005 година д-р Габровски защитава дисертация на тема "Значение на задна съединителна артерия за неврохирургичната практика". От 2006 година е завеждащ на отделението по невроонкология. През 2010 година е избран за заместник председател на Българско дружество по неврохирургия.

През 2011 година е избран за Началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов". От началото на 2011 година е избран за Национален консултант по неврохирургия към Министерство на здравеопазването. През 2014 година е избран за "Професор" по неврохирургия към Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов". През 2015 придобива образователна и научна степен „Доктор на медицинските науки” след защита на дисертация на тема „Хирургично лечение на малигнените глиоми при възрастни”.

Проф. Н. Габровски е специализирал многократно във Франция, Белгия, Германия и други.

По-важните теми върху, които е специализирал са:

- „Невроонкология и интраоперативен ЯМР”;

- „Образно ръководена неврохирургия и неврохирургия с гама-нож”

- „Микроневрохирургия и невронавигация” в Клиника по неврохирургия и под ръководството на проф. Брочи, болница „Еразъм”, Брюксел, Белгия. Проф. Брочи е сред най-изявените и известните световни специалисти по неврохирургия, президент на Световната федерация на неврохирургичните дружества за периода 2005-2009.

През последните години проф. Н. Габровски е преминал множество допълнителни квалификационни, международни курсове и специализации в областта на невроонкологията, съдовата и гръбначната неврохирургия. Той въвежда в България множество иновативни техники в областта на мини инвазивната гръбначна хирургия.

Професорът има над 200 научни публикации и съобщения на български и международни форуми, участие в над 10 научни проекта и други. През последните години е канен като гост лектор на множество международни научни и образователни форуми.

От 2012 до 2015 проф. Н. Габровски е избран за наблюдател борда на European Brain Council (Европейски мозъчен съвет ) – координираща неправителствена организация, посветена на борбата със заболяванията на нервната система. Европейски мозъчен съвет работи в тясно сътрудничество с комисиите на Европейския съюз, Европейския парламент, Световната здравна организация и други отговорни органи по проблемите на заболяванията на мозъка.

Проф. Николай Габровски е член на Управителния съвет на БЛС от 2015г. От 9 юни 2018 г. е избран за зам.-председател на съсловната организация.

Коментари

Задължително поле