Психолози влизат във всяко училище

Лекари и полицаи ще разпознават по алгоритъм тормоза у дома

Децата дават по 6000 сигнала на месец за бой вкъщи

Назначаване на психолози във всяко училище с брой ученици до 350, прецизиране на необходимата бройка консултации при деца с проблеми или при инциденти с агресия между тях и спрямо тях. Това предвижда Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 година, която бе публикувана в проект за решение на правителството в Портала за обществени консултации. Целта е повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие, както и разпознаваемостта на проблема. Отделно от работата на психолозите в училищата ще бъде поддържана и популяризирана Националната телефонна линия за деца 116 111. По данни на фондация “Анимус” ежемесечно на горещия телефон се приемат над 6000 сигнала.

В проекта на Програмата са предложени институционални и организационни мерки, такива за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие. Чрез Норвежкия финансов механизъм ще бъде изградена автоматизирана информационна система за регистриране на всички случаи на домашно насилие и насилие основано на полов признак, както и ще бъде изготвен строг алгоритъм за оценка на риска и провеждане на обучения на полицейски служители, свързани с оценка на риска. Лекарите също ще бъдат ангажирани за откриване на агресията в семействата и се предвиждат специални курсове на медицински специалисти, за да разпознават бързо тормоза у дома. Пак в плана за 2019 година са отбелязани и “съвместни обучения и тренировки между МВР, структурите на Българската армия и служба “Военна полиция”, както и МЗ и Военномедицинска академия за разпознаване на признаци на насилие и агресия и прилагането на политика за нулева толерантност към проявите на насилие и агресия”.

Коментари

Задължително поле