Пускат нов дълг за още 200 млн. лв.

Нов държавен дълг за 200 млн. лв. ще пусне Министерството на финансите на вътрешния пазар. Това ще стане следващия понеделник, 22 февруари, на органииран от БНБ аукцион. На инвеститорите ще бъдат предложени съкровищни обигации със срок 5 години. Това е вторият аукцион за плакиране на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, след като в понеделник бяха пуснати държавни ценни книжа за 300 млн. лв.

В понеделник, 15 февруари, Министерството на финансите пласира нов държавен дълг за 300 млн. лв. при огромен интерес от страна на инвеститорите. На организирания от БНБ аукцион бяха предложени държавни облигации със срок 10 години и шест месеца. Подадените поръчки от инвеститорите бяха за 555,65 млн. лв., или 1,85 пъти над предложените държавни ценни книжа (ДЦК). Средната доходност по одобрените поръчки за 300 млн. лв. е 0,14%.

За първите четири месеца на миналата година на вътрешния пазар бяха пуснати ДЦК за 1,2 млрд. лв. След това обаче беше решено страната ни да пусне нов дълг на международните пазари и през септември 2020 г. бяха пласирани държавни облигации за 2,5 млрд. евро. Затова от месец май 2020 г. до януари 2021 г. нямаше нови ДЦК, пласирани на вътрешния пазар. Сега обаче, само в рамките на месец, Министерството на финансите пуска дълг общо за 500 млн. лв.

Коментари

Задължително поле