Пускат нов държавен дълг общо за 3,8 млрд. лв.

3,8 млрд. лв. ще достигне общият размер на пласирания нов държавен дълг от началото на годината.

Пласират по 500 млн. лв. всяка седмица

Следващият аукцион е в понеделник

Нов държавен дълг за 500 млн. лв. ще пусне Министерството на финансите следващия понеделник, 22 ноември. Така общият размер на пласирания на пазара в страната държавен дълг от началото на годината ще достигне 3,8 млрд. лв. От тях 3 млрд. лв. ще са дело на служебния кабинет.

През октомври от Министерството на финансите пускаха по 500 млн. лв. нов дълг през седмица. Но на последните два и на следващия аукцион реално от ведомството пласират дълг по 500 млн. лв. всяка седмица. На аукциона в понеделник на инвеститорите ще бъдат предложени левови лихвоносни съкровищни облигации със срок седем години и шест месеца (2 738 дни) и с падеж на 24 май 2029 г.

На последния проведен аукцион в понеделник, 15 ноември, беше пусната в обращение нова емисия 3,5-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж на 17 май 2025 г. Постигнатата на аукциона средна доходност беше в размер на 0,13%. Общият размер на подадените поръчки беше 983,96 млн. лв., което е 1,97 пъти повече от предложените книжа.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика