Работодатели от Великотърновска област търсят икономически, технически и строителни кадри

Потребностите от работна ръка стават ясни от проучване сред 164 предприемачи

Общо 164 работодатели от Великотърновска област са участвали в проучване за потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта инициира през периода 5-28 февруари. Резултатите от анкетата бяха представен и обсъдени в сряда по време на заседание на Постоянната комисия по заетост, председателствано от заместник областния управител инж. Детелина Борисова в старата столица.

"Нашата цел е да намалим безработицата и да се справим с нея, за да помогнем на бизнеса да намери добре подготвени кадри. Искаме да помогнем за успешното и устойчиво развитие на региона, като го направи още по-привлекателен за инвеститори през следващите години. Насърчаването на заетостта е държавна политика, която е и наш приоритет, като областна администрация.

Очаквам резултатите от тази анкета да послужат на всички работодатели, а и на нас, за да имаме актуален поглед върху състоянието на пазара на труда в нашата област", заяви инж.Борисова.

Основна причина за наличието на незаети работни места в организациите от региона е липсата на кадри с изискваната квалификация. В най-голяма степен за следващите шест месеца работодателите от областта ще имат потребност от специалисти с висше образование от професионалните направления „Икономика”, „Администрация и управление“, „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Машинно инженерство“, и от специалисти със средно образование от професионални области „Стопанско управление и администрация”, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“, „Услуги за личността“ и „Транспорт“.

За предприемачите водещи при подбор на персонала са мотивацията и отговорността към работата, независимо от наличието на опит или компетенции. Работодателите изтъкват, че предпочитат да бъдат намалени документите на хартиен носител, изисквани в сферата на насърчаване на заетостта. При реализиране на обучение на работниците предпочитан вариант за работодателите е обучението да е на работните места от наставници.

За следващите шест месеца работодателите ще имат най-голяма потребност от професиите икономист, продавач-консултант, оперативен счетоводител, машинен оператор, електротехник, заварчик, монтьор на транспортна техника, строителен техник, електромонтьо и строител-монтажник. През идните от 3 до 5 години, работодателите от област Велико Търново ще търсят кадри с професиите шивач, строителен работник, общ работник, автомонтьор, гладач, водач на МПС, счетоводител, шлосер-заварчик и продавач-консултант.

Анкетата се провежда за пръв път тази година.

Коментари

Задължително поле