Разделят на 5 екологични групи леките коли и микробусите

Общините решават кога да ги спират

Пет екологични групи ще бъдат въведени, но не за всички автомобили, а само за леките коли и микробуси с до 8 места и до 3,5 тона. Ограниченията се въвеждат съгласно Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) и са предложени като поправки в наредбата за годишните технически прегледи (ГТП).

Целта е всяка община да може в дни с извънредно мръсен въздух да обявява забрани за движение на колите от групи 1 до 4. Тяхната екокатегория ще бъде записана в стикера с чип на предното стъкло.

По условие в Пета екогрупа ще бъдат само колите, които имат само електродвигател или са задвижвани с водородна горивна клетка. Всеки автомобил от най-масовите категории М1 и N1 ще влезе в останалите четири групи по няколко критерия - с какъв ЕВРО стандарт е произведен, през коя е годината е излязъл от завода и какъв е резултатът от проверката на изгорелите му газове. На пунктовете за ГТП за бензиновите двигатели ще се мери с газомер отделeните количества въглероден окис (CO), а дизеловите ще се тестват за количествата отделен дим.

В най-долната Първа група ще попаднат всички двутактови коли като “Трабант” и “Вартбург”, както и тези, които изобщо нямат даже и ЕВРО 1. Колите с газови уредби на пропан-бутан или метан ще бъдат изпробвани за отделени газове и при работа на двигателя с оригиналния вид гориво. Някои от тях - тези, които са произведени и при тестове покриват нормите на екостандарти ЕВРО 5, междинния ЕЕV и ЕВРО 6, могат да влязат и в най-високата Пета екологична група.

 

Петте екологични групи

Първа

Моторните превозни средство с двутактови двигатели, които не подлежат на измервания.

1. Автомобили до 8 места и до 3,5 тона (леки и лекотоварни коли и микробуси) с принудително възпламеняване на работната смес, наричани още бензинови.

- Без екологична категория, произведени до 1 юли 1992 г., които на празен ход отделят до 4,5% въглероден окис (CO).

- От категория Евро 1 и Евро 2, произведени до 1 януари 1996 г., които на празен ход отделят до 3,5 % СО.

2. Автомобили до 8 места и до 3,5 тона (леки и лекотоварни коли и микробуси) с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес, наричани още дизелови

- От категории от ЕВРО 1 до ЕВРО 4, произведени до 1 януари 2002 г., които имат димност при атмосферно пълнене до 2,5 m на минус първа степен и при принудително пълнене до 3,0 m на минус първа степен

Втора

1. Леки и лекотоварни коли и микробуси с бензинови двигатели

- От категории от Евро 1 до Евро 3, произведени до 1 януари 1998 г., които на празен ход отделят до 0,5% СО, а на високи обороти до 0,3% СО.

2. Леки и лекотоварни коли и микробуси с дизелови двигатели

- От категории от Евро 2 до Евро 5, произведени до 1 януари 2007 г., с димност до 1,5 m на минус първа степен.

Трета

1. Леки и лекотоварни коли и микробуси с бензинови двигатели

- От категории от Евро 3 до Евро 5, междинният стандарт ЕЕV и Евро 6 произведени до 1 януари 2002 г., които на празен ход отделят до 0,3% СО, а на високи обороти до 0,2% СО.

2. Леки и лекотоварни коли и микробуси с дизелови двигатели

- От категории от Евро 4 до Евро 6, произведени до 1 септември 2009 г., с димност до 0,7 m на минус първа степен.

Четвърта

1. Леки и лекотоварни коли и микробуси с бензинови двигатели

- От категории Евро 5, междинната ЕЕV и Евро 6, произведени след 1 септември 2009 г., които на празен ход отделят до 0,2% СО, а на високи обороти до 0,1% СО.

2. Леки и лекотоварни коли и микробуси с дизелови двигатели

- От категории Евро 5, междинната ЕЕV и Евро 6, произведени след 1 септември 2009 г., с димност до 0,5 m на минус първа степен.

Пета

Моторни превозни средства, на които задвижването е само с електродвигатели и нямат двигател с вътрешно горене, както и МПС с водородна горивна клетка.

Ако автомобилът е оборудван с уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ), наричан още пропан бутан, или сгъстен природен газ (СПГ), наричан още метан, той може да влезе и в тази екологична група, ако проверките при работа на двигателя покажат ниски норми на замърсяване.

Коментари

Задължително поле