Разпоредиха мерки срещу пожари през топлите месеци в Сливен и областта

От 1 април до края на октомври се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от горските територии в Сливен и областта. Изрично се забранява изхвърлянето на горими отпадъци извън регламентираните места, контейнери за смет и сметищата. Това са част от мерките, които областният управител Чавдар Божурски разпореди в заповед за пожарна безопасност и гасене на пожари в горските територии.

Със заповедта се задължават директорите на Държавните горски стопанства, Природен парк "Сините камъни", кметовете на общини и собствениците и ползвателите на гори да проверят състоянието на наличните противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни дета, като възстановят неизправните от тях. Общинските кметове трябва да обезпечат денонощна връзка по места с органите на пожарната безопасност. Определя се регламент за привличането на армейските формирования и населението при гасенето на големи и сложни пожари.

Коментари

Задължително поле