Разселват елени от "Паламара" в страната

Държавно ловно стопанство "Паламара" край Шумен ще разсели елитен дивеч в други райони на страната, 30 заявки са постъпили до ръководството. За втора поредна година в елитното стопанство ще се извърши улов на жив дивеч за целта. В началото на миналата година благородни елени и кошути, отгледани в "Паламара", отидоха в три стопанства в различни части на страната, припомнят от Североизточното държавно предприятие, в чийто обхват е подразделението.

"Разселихме 23 елитни животни, като директори на различни стопанства, които знаят колко ценни елени с добри трофейни качества има при нас, направиха заявки. Тази година отново имаме поръчки за близо 30 животни и високата численост на популацията позволява да се извършва такъв улов", коментира директорът на ДЛС-"Паламара" инж. Севен Башлъ.

Улавянето и разселването на дивеч е ловностопанско мероприятие, което в последните десетилетия беше изгубило своята популярност, но е наложително да се проведе в не малка част от ловностопанските райони, за да се възстанови числеността на благородния елен в страната. ДЛС-"Паламара" може да достави животни с много добри качества на всички останали стопанства. Така освен увеличаване на числеността, се постига и подобряване на генофонда на местните популации. В териториалното поделение има създадени условия за такъв улов и директорът на стопанството предпочита част от планираното ползване на дивеча да става по този начин, а не чрез отстрел.

Коментари

Задължително поле