Районният прокурор на Пловдив Гергана Мутафова номинирана за член на ВСС

Магистрати от първоинстанционните районни и окръжни прокуратури в Апелативен район - Пловдив издигнаха кандидатурата на районния прокурор на Пловдив Гергана Мутафова за изборен член от квотата на прокурорите за следващия Висш съдебен съвет (ВСС).

Предложението е подписано от 153 магистрати от Апелативна прокуратура - Пловдив, окръжните прокуратури в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Хасково и Кърджали, и от 19-те районни прокуратури в апелативния район. Прокурорите са мотивирали предложението си след преценка на професионалните и лични качества на Гергана Мутафова, която през годините се е наложила сред колегите си като добър и уважаван човек и ръководител, съпричастна към проблемите на магистратите и служителите и в същото време справедлива при вземането на решения.

18pl4013-gergana-mutafovaГергана Мутафова е завършила специалност "Право" и магистратура по "Международни отношения и право на ЕС" към Юридическия факултет на СУ "Свети Климент Охридски", както и магистратура по финанси, застраховане и счетоводство към Стопанския факултет на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново.

Владее английски, немски и руски език. Притежава множество дипломи за допълнителни професионални квалификации. Участвала е в редица обучения в областта на международното правно сътрудничество. Тя е и временен преподавател в Националния институт по правосъдието.

Стипендиант към Българско училище за политика "Димитър Паница", което е завършила.

Гергана Мутафова е започнала работа в системата на Прокуратурата в началото на 2001 г. като прокурор в Районна прокуратура-Пловдив. Била е 4 години административен ръководител на Районна прокуратура - Асеновград, а от 2010 г. е районен прокурор на Районна прокуратура-Пловдив. Гергана Мутафова е участвала в редица работни групи към ВСС, представлявала е интересите на магистратите в Съвета по реформи към Министерство на правосъдието във връзка с последните изменения на Конституцията и Закона за съдебната власт. От март до декември 2015 г. е била съпредседател на Гражданския съвет към ВСС.

От 2013 г. до момента е заместник-председател на Асоциацията на прокурорите в България. През 2016 г. Гергана Мутафова инициира междуведомствена среща с кметовете на малки общини, МВР и Областната управа за вземане на мерки за предотвратяване на битовата престъпност в отдалечени и слабо населените райони.

Гергана Мутафова е обществено активна и позната личност и сред гражданите на Пловдив - взима участие във всички проекти по програми, свързани с обучение на ученици и студенти. Като възпитаник на една от най-елитните гимназии в България - ЕГ "Пловдив", е председател на Обществения съвет към езиковото училище.

Коментари

Задължително поле