Редят пенсиите на 300 000 работещи

На хората, които подадат заявление, пенсията им се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаването му.

НОИ преизчислява служебно парите само с натрупания допълнителен стаж

Подадените през предходните години заявления продължават да важат

Може да проверите разпореждането онлайн

Близо 300 000 пенсии ще бъдат преизчислени служебно от НОИ тази година, показва анализ на Националния осигурителен институт, въз основа на данните за работещите пенсионери у нас. Тези хора няма да подават заявления, а пенсиите им ще бъдат актуализирани от 1 април.

През миналата година бяха преизчислени над 300 000 пенсии, като за над 260 000 от тях това стана по служебен път от НОИ. Процедурата беше въведена през миналата година от института като част от противоепидемичните мерки, като целта беше в пандемията хората да не посещават офисите на НОИ и да се редят на опашки, както и да се намали административната тежест за тях.

От 1 януари 2021 г. беше променен Кодексът за социално осигуряване, с който се въведоха два начина за преизчисляване на личните пенсии: служебно - само с допълнително придобития от пенсионера стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване, и ежегодно - по заявление на пенсионера, като се взима предвид освен допълнително натрупания от него стаж, така и ако има промяна в осигурителния му доход.

За служебното преизчисляване е нужно пенсионерът да е придобил някакъв стаж през предходната година. Този вариант не изключва възможността пенсионерът да подаде и заявление образец УП-28 за преизчисляване не само с придобития стаж, но и с осигурителния доход. Такова обаче се извършва само, ако новият размер на пенсията е по-благоприятен за него от този, изчислен служебно, уточняват от НОИ.

Хората, които изберат втория вариант, трябва да подадат заявление в НОИ в свободен текст или съгласно образец УП-28. Пенсията им се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Подадените през предходните години заявления продължават да важат и след промяната на разпоредбата от 1 януари 2021 г. Пенсиите на тези хора продължават да се преизчисляват веднъж годишно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Хората могат да проверят разпореждането за преизчисляване на пенсията си на сайта на НОИ чрез електронната услуга “Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК”.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения