Резерват "Мадара" става по-достъпен за инвалиди

Íîâàòà òåõíèêà å çà óëåñíåíèå íà òðóäíîïîäâèæíè õîðà, êîèòî ùå ïîñåùàâàò ðåçåðâàò "Ìàäàðà"

За посетители с двигателни увреждания в Националния историко-археологически резерват "Мадара" вече е на разположение ново съоръжение - верижен стълбищен транспортьор.

Той е снабден със специална гумена верига и електронно управление за движение в двете посоки нагоре и надолу. Движи се с батерия на ток. Към него е закупена и инвалидна количка.

С новата екстра туристи с двигателни затруднения ще преодоляват сами лесно стъпалата до археологическия музей в резервата, който е един от най-посещаваните обекти в страната.

Стълбищния транспортьор и инвалидната количка струват над 7000 лв. Средствата са осигурени от Агенцията за хората с увреждания след спечелен проект и от бюджета на Регионален исторически музей – Шумен, каза директорът Даниел Руменов.

Коментари

Задължително поле